Studiegids

nl en

Psychologie

Inschrijven voor bachelorcursussen

  • Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse.

  • Tweede- en derdejaarsstudenten schrijven zich in voor de hoorcolleges en werkgroepen in uSis:
    Eerste semester: 2 juli t/m 27 augustus 2012
    Tweede semester: januari 2013, met uitzondering van IBV en het bachelorproject.
    Inschrijving bachelorcursussen

Zie tabje ‘meer info’ voor het studieprogramma, studieopbouw en -planning, keuzevakken en meer …

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Psychologie 5
Inleiding in de Methoden en Technieken 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Toetsende Statistiek 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Bio- en Neuropsychologie 5
Cognitieve Psychologie 5
Psychologie en Wetenschap 5
Tutoraat Academische Vaardigheden 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Developmental Psychopathology 5
Psychometrie 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Consciousness 5
Groepsdynamica 5
Psychodiagnostiek 5
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 5
Multivariate data-analyse 5

Verdiepings- en keuzevakken binnen psychologie

Beoordeling en Beïnvloeding 10
Biopsychopathologie en Psychofarmacologie 5
Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk 10
Cognitieve Neurowetenschap 10
Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling 10
Culture and Diversity at Work 5
Health Psychology 10
Psychische en Neurobiologische Gevolgen van Kindermishandeling 5
Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie 5
Aandacht: theorie en praktijk 5
Cognitieve Ergonomie 10
Cooperation and Conflict 10
Emotion and Cognition 5
Klinische Neuropsychologie 10
Seksuologie 5
Sociaal-emotionele Ontwikkeling 10
Veldonderzoek (Psychologie) 5
Child and Adolescent Psychiatry 5
Consumer Psychology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject Psychologie 20

Verdiepings- en keuzevakken binnen psychologie

Biopsychopathologie en Psychofarmacologie 5
Cognitieve Neurowetenschap 10
Beoordeling en Beïnvloeding 10
Psychische en Neurobiologische Gevolgen van Kindermishandeling 5
Culture and Diversity at Work 5
Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie 5
Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk 10
Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling 10
Health Psychology 10
Aandacht: theorie en praktijk 5
Emotion and Cognition 5
Klinische Neuropsychologie 10
Cooperation and Conflict 10
Seksuologie 5
Veldonderzoek (Psychologie) 5
Cognitieve Ergonomie 10
Child and Adolescent Psychiatry 5
Consumer Psychology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5
Sociaal-emotionele Ontwikkeling 10

Meer info

Studieprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Tijdens het eerste jaar krijg je een overzicht van de psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. In het eerste deel van het tweede jaar staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In het tweede deel en in het derde jaar verdiep je je in vakgebieden binnen en buiten de psychologie die jou interesseren. Je bereidt je voor op een keuze voor een masteropleiding. De opleiding sluit je af met het bachelorproject.

Roosteroverzicht

Roosters bacheloropleiding (2012-2013)

Aanvullende informatie

Fraude

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch te controleren op plagiaat