Studiegids

nl en

Evolutionaire Analyse

Vak
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr. M. v.d. Zee
Email: m.van.der.zee@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Dit vak geeft een totaaloverzicht van de evolutiebiologie en bevat populatiegenetica, quantitatieve genetica, oorsprong van het leven, geschiedenis van het leven en basisbegrippen als mutatie, variatie, selectie en adaptatie. Enige kennis uit het eerste jaar, zoals fylogenie, soortvorming en evolutie van sociaal gedrag zal kort herhaald worden. Uitgebreid zal ingegaan worden op evo-devo (evolutionary developmental biology): de ontwikkelingsbiologische basis van evolutionaire veranderingen. Extra nadruk wordt vanaf dit jaar gelegd op de relevantie van evolutie voor de menselijke gezondheid. Veroudering, life history en het gebruik van antibiotica komen aan de orde, evenals de evolutionaire aspecten van HIV, vogelgriep en kanker.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Totaaloverzicht van evolutiebiologie

Eindtermen:

  • Het rekenen met allelfrequenties in populaties in Hardy-Weinberg-evenwicht, maar ook onder natuurlijke selectie, drift, migratie en mutatie.

  • Het genereren en analyseren van fylogenieën.

  • De moleculaire basis begrijpen van variatie en evolutionaire veranderingen.

  • Het leveren van hypothesen over de oorsprong van het leven en feitenkennis over de geschiedenis van het leven.

  • Het evolutionair verklaren van fenomenen als seksueel dimorfisme, sociaal gedrag en veroudering.

Rooster

Van 4 maart 2013 tot en met 29 maart 2013, voor detailrooster zie Blackboard.
Dagelijks ’s ochtends college, ’s middags werkcollege.

Onderwijsvorm

Colleges, werkcolleges, computerpractica, bezoek aan Naturalis

Toetsing

Practicumverslagen, tentamen

Blackboard

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Blackboard

Literatuur

Het volgende boek is VERPLICHT:
Evolutionary Analysis, 4/E, Scott Freeman, Jon C. Herron, ISBN-10: 0132275848,
ISBN-13: 9780132275842, Publisher: Benjamin Cummings

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard