Studiegids

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 1

Vak
2012-2013

Beschrijving

De lijn beroepsvorming is een onderwijsvorm, die zich uitstrekt over de hele bachelor fase. De lijn start met de zorgstage en bereidt voor op de coschappen in de masterfase. Drie rollen staan in dit onderwijs centraal: die van medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar. Er zal aandacht zijn voor kennis, vaardigheden en attitudevorming. Het accent ligt in het eerste jaar op het geneeskundig proces, medische communicatie en reflectie. Daar waar mogelijk zal de stof gerelateerd worden aan de leerstof van het parallel lopende blok. De studenten zullen met elkaar in rollenspellen en met patiënten tijdens zorgstage terugkomdagen oefenen om hun professioneel gedrag en hun consultvoeringsvaardigheden te ontwikkelen. Vragen waar studenten zich mee bezig zullen houden zijn: Wat is professioneel gedrag en hoe kan ik dat ontwikkelen? Hoe kom ik vanuit een klacht tot een diagnose? Hoe bouw ik een arts-patiënt relatie op? Hoe kan ik het beste een consultvoeren?
Daarnaast wordt vanuit de lijn Samenwerking aandacht besteed aan samenwerking: welke rol neemt de student op zich in de groep, hoe kan hij een bijdrage leveren aan het behalen van groepsdoelen en wat is de relevantie voor deze vaardigheid voor samenwerking in de zorg?

Leerdoelen

Consultvoering en communicatieve vaardigheden: arts-patiënt relatie, bewaken van structuur en gespreksagenda, vraagverheldering, diagnostisch proces
Klinisch redeneren/ geneeskundig proces: diagnostische strategieën, speciële anamnese
Professioneel gedrag: reflectieve vaardigheden, geven en ontvangen van feedback, omgaan met verschillen, omgaan met de ander, jezelf en je taken. Samenwerken met andere studenten en met andere zorgverleners.

Onderwijsvorm

Zorgstage, klinische colleges, werkgroepen, zorgstage terugkomdagen, studieopdrachten en e-learning programma’.

Toetsing

Stage beoordeling, gespreks- en reflectieverslagen, USB opname rollenspel arts patiënt gesprek, presentatie, LBV jaar 1 tentamen (mc-vragen en open vragen), beoordeling werkgroeppartcipatie.

Literatuur

Lijnboek Lijn Beroepsvorming jaar 1
Communication Skills for Medicine, Lloyd and Bor
Het geneeskundig Proces, Grundmeijer
Anamnese en lichamelijk onderzoek, van der Meer
Diagnostiek van alledaagse klachten, de Jongh e.a..

Contact

Mw. G.Y. Klis (klinische colleges, werkgroepen, docentcoaches)
Mw. P.I.T. Jacksteit (zorgstage)