Studiegids

nl en

Start tot arts

Vak
2012-2013

Beschrijving

Dit blok vormt de basis voor de studie Geneeskunde en de latere beroepsuitoefening als basisarts. De arts-patientrelatie en het geneeskundig proces staan centraal. Er is aandacht voor alledrie de dimensies van het biopsychosociaal model. Biologisch: de medische terminologie en de anatomie, fysiologie en biochemie van enkele vraagstukken. Psychologisch: de omgang van patiënten met ziekte, conditionering, cognities, emoties, coping, interventies. Sociaal: context van de samenleving, determinanten van ziekte, de organisatie van de gezondheidszorg, culturele diversiteit en global health. Daarnaast is er aandacht voor de vorming van de student tot wetenschapper en professional. Het vraagstuk dat in dit blok centraal staat is Overgewicht. De Zorgstage van twee weken biedt de student een eerste kennismaking met de praktijk en reflectie op de beroepskeuze en latere beroepsuitoefening.

Leerdoelen

 • De student onderscheidt het arts-patiëntcontact in fasen

 • De student beschrijft op welke wijze de arts klinische problemen benadert en daarbij de betekenis van begrippen als diagnostiek, therapie, beleid etc., toepassen.

 • De student is in staat aan te geven op welke manier de handelwijze en de houding van de arts een essentiële rol spelen in de hulpverleningsrelatie.

 • De student verwoordt belangrijke aspecten en thema’s binnen de biologische, psychologische en sociale dimensie van ziekte en gezondheid.

 • De student wordt zich bewust van zijn/haar professionele gedrag en ontwikkelt dit.

 • De student legt aan de hand van een aan obesitas gerelateerd voorbeeld het belang uit van wetenschappelijke kennis en methoden voor de beroepsuitoefening van arts.

Onderwijsvorm

HC, RC,PD, werkgroepen, stage

Toetsing

Toetsen:
1 Deeltoets aan het einde van week 2
2 Opdrachten in het Zorgstageblokboek
3 Eindtoets

Verplichtingen:
a. de interviewopdracht beroepsoriëntatie en professioneel gedrag,
b. de Studieopdracht ter voorbereiding op WG4
c. aanwezigheid bij minimaal zes van de zeven werkgroepen
d. aanwezigheid bij de bibliotheekrondleiding

Literatuur

 • Blokboek Start Tot Arts (verkrijgbaar via dictatencentrale)

 • Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM, 2009 (3e druk) Het geneeskundig proces. Van klacht naar therapie. ElsevierGezondheidszorg, Maarssen.

 • Meer van der J. Meer van der JWM (red.) 2008 (5e druk) Anamnese en lichamelijk onderzoek. ElsevierGezondheidszorg, Maarsen

 • De Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM, 2005 (2e of 3e druk) Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen. Bohn Stafleu Van Loghum, Alder B, Abraham

 • C, Van Teijlingen E, Porter M, 2009 (Third Edition) Psychology and sociology applied to medicine. Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh.

 • Mackenbach, PJ en van der Maas (red.) 2008 (4e of 5e druk) Volksgezondheid en gezondheidszorg. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen

 • Engberts DP, Kalkman LE, (red.) 2009 (2e, herz. druk) Gezondheidsrecht. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten. In dit blok wordt bestudeerd: Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2.

 • Teksten en schema’s in het blokboek en teksten waar in het blokboek naar wordt verwezen en die via Blackboard of Internet beschikbaar zijn horen ook tot de tentamenstof.

Contact

Mw. Drs. M. Houtlosser

Opmerkingen

Voor vragen over de Zorgstage: secretariaat PHEG