Studiegids

nl en

Van cel tot molecuul

Vak
2012-2013

Beschrijving

Moleculair celbiologische en genetische processen staan centraal in dit vak, waarin theorie en toepassing elkaar afwisselen. De leerstof wordt toegepast op klinische problemen enerzijds om deze problemen zo goed mogelijk vanuit moleculair oogpunt te verklaren en anderzijds om preventieve en therapeutisch interventies of nieuwe (bio)medische onderzoeksrichtingen aan te kunnen geven.
Benoem onder dit item, in max. 300 woorden, de vakinhoud, een overzicht van wat de cursus inhoud en behelst.

Leerdoelen

  • Etiologie en pathogenese van klinische problemen verklaren vanuit moleculair celbiologische en genetische principes

  • Biologische, genetische- en de omgevingsfactoren als ziektedeterminanten onderscheiden

  • Aangeven hoe moleculair genetisch en celbiologische processen beïnvloed kunnen worden door preventieve en therapeutische interventies

  • Beknopt literatuuronderzoek verrichten t.b.v. een casusopdracht

  • Korte mondelinge en schriftelijke casuspresentatie verzorgen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Patiëntdemonstraties, Zelfstudieopdrachten, Werkgroepen, Responsiecolleges en Verdiepingscolleges

Toetsing

Schriftelijk verslag van een casus; tussentijdse toets, tentamen

Literatuur

  • Alberts et al.; Essential Cell Biology, 2009, Third Edition

  • Turnpenny & Ellard; Elements of Medical Genetics, 2011, Fourteenth Edition

  • Ross & Pawlina; Histology: A Text and Atlas, 2011, Fifth Edition

  • Blokboek van Cel tot Molecuul

Contact

Prof. Ton Raap
Afdeling Moleculaire Celbiologie, LUMC