Studiegids

nl en

Anatomie: Borst Buik Bekken

Vak
2012-2013

Beschrijving

Het zelf prepareren aan de inwendige organen is een onvervangbaar onderdeel van de opleiding geneeskunde. Het practicum biedt, als zelfstandige onderwijslijn, de gelegenheid om de borst-, buik- en bekkenorganen in hun macroscopisch aspect en in hun topografische relaties in detail te bestuderen. In 6 practicumsessies worden de organen in hun topografische ligging bestudeerd, uitgenomen opdat hun vaat- en zenuwvoorziening duidelijk wordt, en verder ontleed opdat hun specifieke bouw zichtbaar wordt. In het practicum wordt veelvuldig verwezen naar de klinische betekenis van anatomische bijzonderheden, zodat duidelijk wordt dat het gehele practicum de basis vormt voor inzicht in de klinische anatomie en de toepassing ervan.

Doel

De student kan zelfstandig zijn weg vinden in de anatomie van de inwendige organen. Hij kan naar aanleiding van een klinisch probleem de relevante anatomische gegevens reproduceren of terugzoeken.

Onderwijsvorm

Dissectiepracticum met korte inleiding en nabepreking olv studentassitent

Toetsing

Schriftelijk tentamen; 40 MC vragen; gesloten boek.

Literatuur

Kernboek: Moore, Dalley & Agur; Clinically Oriented Anatomy; Wolters Kluwer LWW 6th Ed 2010.
Aanbevolen: Schünke et al; Prometheus Anatomische atlas Algemene anatomie en bewegingsapparaat & Hals en inwendige organen; Bohn, Stafleu & van Loghum 2005