Studiegids

nl en

Borst

Vak
2012-2013

Beschrijving

Aandoeningen van de thorax, en vooral van de inwendige thoraxorganen bij adolescenten en volwassenen komen aan bod: hart, longen en mediastinum. De stof wordt opgehangen aan ‘klinische presentaties’ die een weergave zijn van een eenvoudig schema van klinisch differentiaaldiagnostisch denken op het moment van een eerste kennismaking met een vaak voorkomende representatieve klacht of afwijking. De diverse ziektebeelden die in zo’n klinische presentatie passen worden aan de hand van casuïstiek bestudeerd.

Daarnaast is er ruimte voor klinisch lijnonderwijs en wetenschappelijke vorming. Er zijn enkele fraaie computeronderdelen in het lesprogramma, zoals een CD ROM hart- en longgeluid, een practicum CASK over pijngeneratie en een computerpracticum radiologie over de thoraxfoto.

Het is voor dit blok van belang tevoren de stof uit de blokken Ademhaling (jaar 1), Hart en Bloedsomloop (jaar 1) en Pathofysiologie (jaar 2) paraat te hebben.

Doel

Na dit blok is de student in staat om:

  • thoracale klachten en symptomen te herleiden tot een klinische entiteit met de bijbehorende differentiaaldiagnostiek, de daarbij behorende diagnostische overwegingen aan te geven en aan eerste onderzoeksprogramma ter differentiatie en analyse op te stellen;

  • van de belangrijkste afdoeningen die thoracale klachten kunnen geven de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, kenmerkende symptomen en klinisch-epidemiologische kenmerken te beschrijven;

  • het benodigde diagnostische hulponderzoek te beschrijven als ook welke afwijkingen daarbij te verwachten zijn en waarom;

  • op grond van pathofysiologie en klinisch-epidemiologisch onderzoek aan te geven welke behandeling ingesteld dient te worden en wat het te verwachte effect daarvan is;

  • aan te geven wat de gevolgen van de ziekte en de behandeling daarvan zijn voor het individu en zijn omgeving.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, responsiecolleges, werkgroepen.

Toetsing

De toets vindt plaats dmv multiple choice en extended matching vragen. Er mogen geen leermiddelen gebruikt worden tijdens het tentamen.