Studiegids

nl en

Nefrologie en Urologie

Vak
2012-2013

Beschrijving

In het eerste deel van het blok worden de anatomie, fysiologie en de pathologie van de nieren en urinewegen herhaald. Vervolgens komen de klinische presentaties nefrologische en urologische hematurie, proteïnurie en nefrotisch syndroom, acute en chronische nierinsufficiëntie, mictieklachten bij vrouwen en mannen, verhoogd PSA, flankpijn, scrotale zwelling en erectiestoornissen aan de orde. De stof wordt opgehangen aan kenmerkende ziektebeelden (kernaandoeningen) en veel gebruikte geneesmiddelen (kernmedicatie).
Het vier stappenplan van het geneeskundige proces (zie boven) wordt in hoorcolleges voorgedaan en in werkgroepen geoefend. Blackboard wordt intensief benut voor ZSO’s, als discussieplatform en als naslagwerk voor de gegeven nefrologie en urologie colleges (presentaties). Aan het einde van het blok worden responsiecolleges gegeven.

Doel

  • Functies kunnen beschrijven van nieren en blaas en weten hoe deze functies gemeten kunnen worden

  • Een klinische presentatie (stap 1) betreffende een aandoening kunnen herkennen

  • Bij de klinische presentatie bijbehorend schema met categorieën en kernaandoeningen weten, hetgeen als leidraad fungeert voor het opstellen van een gerichte differentiaal diagnose (stap 2)

  • Voor elke categorie een diagnostisch actieplan (stap 3) kunnen opstellen

  • Van de meest voorkomende nefrologische en urologische aandoeningen de epidemiologie, pathofysiologie, klachten en symptomen kunnen beschrijven

  • Het kunnen opstellen van een therapeutisch actieplan (stap 4) voor deze aandoeningen met kennis over indicatie, werkingsmechanisme en bijwerkingen van leefregels en kernmedicatie.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit 50 MC vragen en 2 ITEPs.