Studiegids

nl en

Psychiatrische Ziekten

Vak
2012-2013

Beschrijving

In het blok Psychiatrische Ziekten passeren de angstige, de verwarde, en de ontstemde patiënt de revue. Ook is er aandacht voor de ‘agressieve’ patiënt en de patiënt met onverklaarde lichamelijke klachten. Ieder jaar komen tevens onderwerpen voorbij, naar aanleiding van wat actueel onder studenten leeft.

Aan de hand van deze klinische presentaties worden symptomatologie, diagnostiek en behandeling van de verschillende ziektebeelden besproken. Dit blok wordt mede verzorgd door de kinder- en jeugdpsychiatrie, waarbij het accent ligt op autismespectrumstoornissen en de oppositionele gedragsstoornis.

Er is aandacht voor de wetgevingen waar de medisch specialist zowel in de somatiek als psychiatrie mee te maken krijgt (WGBO en BOPZ). In het kader van ‘academische vorming’ is er ruimte voor discussie en filosofische beschouwingen. Er wordt gewerkt met casuïstiek, beeldmateriaal, actieve Blackboard discussies en de TRC Pharmacology Database. Er zijn voor dit blok diverse computerondersteunde onderwijs modules gecreëerd Medisch Onderwijs
In het blok participeren de afdelingen Volwassenen Psychiatrie, Kinderpsychiatrie (CURIUM), Klinische Farmacologie, Ethiek & Recht en Huisartsgeneeskunde.

Doel

Na dit blok:

  • Heeft de student geleerd de in het blok behandelde klachten, symptomen of gedrag te herkennen als mogelijke uiting van een psychiatrische aandoening.

  • Is de student voor de in het blok behandelde psychiatrische ziektebeelden op de hoogte van de kenmerkende symptomen, de mogelijke etiopathogenetische factoren en de epidemiologische kenmerken. Voorts over het behandelprotocol en de daarbij horende psychofarmaca en prognose.

  • Heeft de student geleerd bij een patiëntencasus een differentiaal- en werkdiagnose stellen (syndroom- en structuurdiagnose) en een eerste behandelplan op te stellen.

  • Weet de student binnen welke wettelijke kaders de behandeling kan plaatsvinden.

Onderwijsvorm

Hoor-, discussie- en responsiecolleges, werkgroepen en diverse vormen van e-learning modules, inclusief Blackboard-discussie.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels meerkeuze en Extended Matching vragen, plus een ‘6-Step’.

Voor nadere details over dit blok: zie Blackboard.