Studiegids

nl en

Bewegingsapparaat

Vak
2012-2013

Beschrijving

In dit blok worden klachten van het bewegingsapparaat behandeld vanuit een klinisch perspectief met een accent op reumatologische en orthopedische problematiek. Het blok dient als voorbereiding op de klinische fase. Het systematisch oplossen van medische problemen komt uitgebreid aan de orde. De volgende onderwerpen worden behandeld: Specifieke en aspecifieke lage rugklachten (waarbij de neurologische oorzaken van klachten van het bewegingsapparaat later in het curriculum ter sprake komen), klachten rondom het schoudergewricht, overbelastingsletsels, klachten van de enkel en de voet, pijnlijk en gezwollen gewricht, pijnlijke heup en de knie. De twee kleinschalige blokgeïntegreerde Vroege Praktijk Contacten zijn bedoeld om de student klinische vaardigheiden en het klinisch denken te laten bij patiënten met klachten van bewegingsapparaat (rugklachten en gewrichtsklachten van divers origine). De diverse medicamenteuze behandelingsstrategieën van pijn en artritis komen uitgebreid aan bod.

Voor dit blok is het essentieel dat de stof uit de blokken Houding en Beweging en Immunology (jaar 2) beheerst wordt.

Doel

  • De student kan op grond van klachten en symptomen van het bewegingsapparaat onderscheid maken tussen inflammatoire en niet-inflammatoire oorzaken en een differentiaal diagnose van de meest voorkomende klachten maken en beargumenteren.

  • De student kent de waarde en beperkingen van aanvullend onderzoek i.g.v. klachten van het bewegingsapparaat: laboratoriumonderzoek, gewrichtspunctie, radiologisch onderzoek.

  • De student kent epidemiologische aspecten, klinische presentatie, diagnostische en therapeutische aspecten van de volgende ziektebeelden: artrose, reumatoïde artritis, artritis psoriatica, systemische lupus erythematodes, reactieve artritis, Lyme ziekte, septische artritis, kristalartropathie, polymyalgia reumatica, osteoporose, spondylartropathie, aspecifieke en specifieke lage rugklachten, Perthes, vormafwijkingen (heupluxatie, torticollis, klompvoet).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, responsie colleges, interactieve werkcolleges, museum tutorial, werkgroepen en kleinschalige blokgeïntegreerde vroege praktijk contacten (eerder genoemd Patient Partners practica).

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een tentamen (multiple choice-, extending matching- en open vragen)