Studiegids

nl en

Levensfasen

Vak
2012-2013

Beschrijving

De eerste week komt met name de voortplanting en seksualiteit aan de orde. Ook komt daar in een overstijgend symposium de relatie tussen de drie levensfasen aan de orde aan de hand van het thema intrauteriene groeivertraging met de Barker hypothese en de gevolgen op late leeftijd. Tevens is een thema (tot nu toe onderbelicht in het huidige curriculum) “de verzakking en urine-incontinentie”, waar de voortplanting en de oudere naadloos in elkaar overgaan.
De verschillende farmacokinetiek en farmacodynamiek in relatie tot de zwangere, het kind en de oudere is een thema in de tweede week, die met name het kind en de jongere betreft. Dit brengt de verbanden aan die de eerste en de tweede week doen overgaan in de derde week, waar de oudere centraal staat. In de derde week zal veroudering vanuit diverse perspectieven besproken worden. Ook zullen de belangrijkste facetten van de klinische presentatie bij ouderen geïntroduceerd worden.

Doel

Week 1: Student kent anatomie van de geslachtsorganen en regelmechanismen die bij voortplanting en seksualiteit betrokken zijn.
Week 2: Student is bekend met de normale groei en ontwikkeling van het kind. De (ab-)normale neonatale transitie bij en na de geboorte. De student is in staat om de etiologie en pathofysiologie van ziekten op de kinderleeftijd te reproduceren en uit te leggen.
Week 3: De student is bekend met de huidige demografische ontwikkelingen. De student kan de veroudering plaatsen in een evolutionaire perspectief. De student is bekend met de biologische en pathofysiologische processen van veroudering, schade en herstel, succesvol verouderen vs. multimorbiditeit en bijwerkingen. De student weet dat het functioneren van de oudere mens het gevolg is van een samenspel tussen lichamelijke en psychische en sociale factoren.

Onderwijsvorm

Werkgroep, hoorcollege en zelfstudie.

Toetsing

Tentamen

Literatuur

  • Obstetrie en Gynaecologie, 6e druk De voortplanting van de mens, M.J. Heineman, e.a. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen.

  • Kane et al. Essentials of clinical geriatrics. McGraw Hill Medical, New York, 2009

Contact:

Onderwijssecretariaat gynaeologie, [](mailto:gynaecologie@lumc.nlmw. M. Drost

Opmerkingen

Het blok levensfasen is een introductie tot de blokken ”Voortplanting en seksualiteit’, “Kind en jongere” en “De oudere” in de masterfase.