Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek

Vak
2012-2013

Omschrijving

In deze cursus zullen studenten kennismaken met sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het verzamelen en bewerken van onderzoeksgegevens vormt de kern van empirisch onderzoek. Een onderzoek begint altijd met een onderzoeksvraag; je wilt iets weten en dat ga je onderzoeken. Het onderzoek eindigt als het antwoord gevonden is. Methoden en technieken nemen een belangrijke plaats in bij deze zoektocht naar het antwoord: zij vormen een garantie voor de “wetenschappelijke” kwaliteit van de bevindingen en conclusies. Hoe onderzoek ook wordt gedaan-–kwalitatief of kwantitatief, in organisaties of bij mensen, via observaties, interviews, enquêtes of documenten– de waarde van de bevindingen wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikte methoden en technieken. De modulen M&T 1a: “Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek”en de module M&T 1b: “Onderzoeksontwerp” richten zich op het ontwikkelen van deze academische vaardigheid.

In opzet zijn de twee modulen M&T afgestemd op het onder begeleiding zelfstandig ontwerpen en uitvoeren (en ook rapporteren) van een leeronderzoek. In de eerste module (1a) ligt de nadruk op de methoden van onderzoek en het empirische onderzoeksproces in ruime zin; het formuleren van onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, het gebruik van theorie, het operationaliseren en meten van begrippen, het trekken van een steekproef en de ethische aspecten van onderzoek. In de tweede module (1b) komen onderzoeksdesigns en verschillende manieren om gegevens te verzamelen—zoals interviews, vragenlijsten en observaties—aan de orde. De veelheid van keuzes die in het onderzoeksproces moeten worden gemaakt, maken het noodzakelijk dit onderzoeksproces zowel apart als in directe samenhang met inhoudelijke bestuurskundige vragen te bestuderen. Aan de hand van de bestudering van concrete bestuurskundige onderzoeksvoorbeelden krijgt de student een overzicht van de verschillende types van onderzoek. De studenten zullen tijdens de werkcolleges de opgedane kennis in de praktijk brengen en kritisch leren omgaan met het uitwerken en toepassen van verschillende methoden van dataverzameling.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is dat studenten inzicht krijgen in de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijke onderzoek. Welke data moeten worden verzameld? Welke strategie moet worden toegepast? Zijn er bruikbare theorieën? Wat zijn de valkuilen? En wat is eigenlijk de reikwijdte van de conclusies? Het gaat daarbij niet alleen om het zelf leren uitvoeren van een eenvoudig onderzoek, maar vooral ook om het kritisch leren omgaan met publicaties en mediaberichten die gebaseerd zijn op sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Rooster

*Hoorcollege:
Dinsdag 4/9 t/m 16/10 15:00-17:00 uur in SC-01

*Werkgroepen

Werkgroep Straathof: woensdag 5/9 t/m 17/10 9:00-11:00 5/9 in sa21, 12/9 in 1A09, 19/9 in 1a47, 26/9 t/m 17/10 in sa31 ,muv 3/10 geen college, dit is 1/10 van 11:00-13:00 uur in 1A-11
Werkgroep Roco: woensdag 5/9 t/m 17/10 17:00-19:00 sa21, muv 3/10 geen college, dit is 1/10 11-13 uur in SA05
Werkgroep Weggemans: donderdag 6/9 t/m 18/10 15:00-17:00 in SA-21
Werkgroep Broekema: donderdag 6/9 t/m 18/10 15:00-17:00 in 1A-22
Werkgroep Roco: donderdag 6/9 t/m 18/10 15:00-17:00 in 1A-15
Werkgroep Mannekes: vrijdag 7/9 t/m 19/10 9:00-11:00 in 6C-03
Werkgroep Mannekes: vrijdag 7/9 t/m 19/10 15:00-17:00 in 1A-22
Werkgroep Weggemans: vrijdag 7/9 t/m 19/10 15:00-17:00 in 5A-37 muv 21/9 van 9-11 uur in 1A11
Werkgroep Broekema: vrijdag 7/9 t/m 19/10 15:00-17:00 in 1A-15
Werkgroep Straathof: woensdag 5/9 t/m 17/10 15:00-17:00 in sa31, muv 3/10 geen college, dit is 2/10 van 17:00-19:00 uur in SA-23

*Tentamen: Di 23/10 van 9-12 uur in USC

*Hertentamen: Di 15/1/2013 van 9-12 uur in USC

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen: deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Opdrachten en toetsen.
De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

Babbie, E. The Practice of Social Research, 2013, 13e editie, Wadsworth Cengage Learning, Belmont, California.

Blackboard

Er wordt intensief gebruik gemaakt van Bb.

Inschrijven

Via usis

Contactinformatie

Dr. A. C. Wille: wille@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen

  • Controleer Blackboard voor de voorbereidingen op de eerste bijeenkomst.

  • Tweedejaars studenten die de werkgroepen BSK I: OBBW / M&T 1A nog dienen te volgen in het eerste blok kunnen zich via de e-mail melden bij Mark Reijnders. Hij zal nagaan in welke werkgroep er nog ruimte is.