Studiegids

nl en

Methoden en Technieken II

Vak
2012-2013

Omschrijving

In de cursus Methoden & Technieken I lag het accent op de methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: het opzetten van een empirisch onderzoek en het verzamelen van onderzoeksgegevens. De cursus Methoden & Technieken II is hier een logisch vervolg op. In deze cursus ligt het accent op het bewerken en analyseren van onderzoeksgegevens. Voor beginnende onderzoekers is het van groot belang dat zij enig inzicht hebben in de wijze waarop empirische gegevens kunnen worden georganiseerd, gepresenteerd en geïnterpreteerd. Statistiek is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, standaardiseren). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken die het mogelijk maken conclusies te trekken op basis van steekproefgegevens (betrouwbaarheidsintervallen en significantie-toetsen). Tenslotte wordt aandacht besteed aan het beschrijven van relaties tussen variabelen aan de hand van kruistabellen, associatiematen, correlatie- en regressie-analyse.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is dat studenten inzicht krijgen in een aantal basale concepten van de beschrijvende statistiek en in de theorie van het schatten en toetsen. Studenten moeten in staat zijn een aantal eenvoudige, veel gebruikte toetsen toe te passen en te interpreteren; en dienen de rol van statistiek binnen wetenschappelijk onderzoek te begrijpen Het werken met SPSS, een statistisch softwareprogramma, is een vast onderdeel van de cursus.

Rooster

 • Hoorcollege
  Maandag 8/4 t/m 13/5, 15-17 uur in Sc-01
  Donderdag 4/4 t/m 23/5, 15-17 uur in Gorleaus: 4/4, 16/5, 23/5 in Gorl.03, 11/4, 18/4 en 2/5 in Gorl 01, 25/4 NNB

 • Werkgroepen
  Practica groep 1; woe 3/4 en 10/4, 11-13 uur in 2B04, 17/4 in 5a42, 24/4 SA-41, 15/5 5a29
  Practica groep 2; woe 3/4 en 10/4, 11-13 uur in 1A28, 17/4 en 24/4 in gebouw GORLEAUS zaal 06! , 15/5 in 2a36
  Practica groep 3; woe 3/4 en 10/4, 13-15 uur in 2B04, 17/4 in 5a29, 24/4 en 15/5 in 5b16
  Practica groep 4; woe 3/4 en 10/4, 13-15 uur in 1A28, 17/4 in sa09,24/4 in 1A20 15/5 in sa-49
  Practica groep 5; woe 3/4 en 10/4, 13-15 uur in 1A30,17/4 in 2b22, 24/4 in 1a11 en 15/5 in sa09
  Practica groep 6; woe 3/4 en 10/4, 9-11 uur in 2B04, 17/4 in sa21, 24/4 in 1a22 en 15/5 2b36
  Practica groep 7; do 4/4 en 11/4, 9-11 uur in 1A32, 18/4 en 25/4 in 5A42, 16/5 in 5A42
  Practica groep 8; do 4/4 en 11/4, 9-11 uur in 1A28, 18/4, 25/4 en 16/5 in 2b36 (Gaat waarschijnlijk vervallen, staat dicht)
  Practica groep 9; do 4/4 en 11/4, 9-11 uur in 2B04, 18/4 in sa15, 25/4 in 2a36 en 16/5 in 2b22 (gaat waarschijnlijk vervallen, staat dicht)
  Practica groep 10; do 4/4 en 11/4 9-11 uur in 1A46, 18/4 en 25/4 in sa35 en 16/5 in 2a22
  Practica groep 11; do 4/4 en 11/4, 11-13 uur in 1A32, 18/4 in 2a36, 25/4 en 16/5 in 1A37
  Practica groep 12; do 4/4 en 11/4, 11-13 uur in 2B04, 18/4, 25/4 en 16/5 in 1A15

 • Tentamen: ma 27/5 van 9-12 uur in USC

 • Hertentamen: ma 24/6 van 9-12 uur in USC

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen: deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Opdrachten en toetsen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

J. F. Healey,
“Statistics: A Tool for Social Research, International Edition”
ISBN-10: 1111349312 | ISBN-13: 978-1111349318 | Edition: International ed of 9th revised ed

Blackboard

Inschrijven

Via usis

Contactinformatie

Mw. A.C. Wille

Opmerkingen

Controleer Bb voor de voorbereidingen op de eerste bijeenkomst