Studiegids

nl en

Nationale Politiek: Nederlands Politiek Bestel

Vak
2012-2013

Doel

De cursus Nationale Politiek biedt een algemene inleiding in het Nederlandse politieke stelsel en de wetenschappelijke, politicologische analyse van dat stelsel.

Inhoud

In de cursus komen zowel een aantal theoretische begrippen als op grond van onderzoek verkregen inzichten in het functioneren van het Nederlandse politieke stelsel aan de orde. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers van tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2009 (3e druk).

Reader en/of tweede boek met diverse artikelen over de hoofdonderwerpen. Vanaf 15 augustus kun je de verplichte reader bestellen via de digitale webwinkel. Wanneer je op de site komt, dien je je aan te melden met je Umail-account en bijbehorend wachtwoord en vul je de adresgegevens in.

Toetsing

Schriftelijk Tentamen

Woensdag 24 oktober 2012, 13.00-16.00 uur, USC

Hertentamen
Woensdag 9 januari 2013, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Rooster

Hoorcolleges
woensdag 5 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur, Gorl. 4/5
vrijdag 7 september t/m 19 oktober, 11.00-13.00 uur, Gorl. 4/5

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur, SA23
werkgroep 2: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A11
werkgroep 3: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A37 (behalve 4 okt zaal SA29, 11 okt zaal 1A21 en 18 okt zaal 1A15)
werkgroep 4: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur, 5A29
werkgroep 5: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A37 (behalve 11 okt en 18 okt zaal 1A15)
werkgroep 6: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 11.00-13.00 uur, 5B16
werkgroep 7: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A11
werkgroep 8: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 11.00-13.00 uur, SA23 (behalve 4 okt zaal 5B14)
werkgroep 9: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur, 5A37
werkgroep 10: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A11
werkgroep 11: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A37
werkgroep 12: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A12
werkgroep 13: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 17.00-19.00 uur, 1A33
werkgroep 14: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 17.00-19.00 uur, 1A11
werkgroep 15: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 17.00-19.00 uur, 1A24
werkgroep 16: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 17.00-19.00 uur, 1A15
werkgroep 17: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A01 (behalve 6 sept zaal SA21,
4 okt zaal 1A37 en 18 okt zaal 1A41)
werkgroep 18: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur, 5A41 (behalve 6 sept zaal SA37,
20 sept & 18 okt zaal 5A42 en 4 okt zaal 1A15)
werkgroep 19: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 11.00-13.00 uur, 5A29 (behalve 6 sept zaal 1A24,
20 sept zaal 1A47, 4 okt zaal SA37 en 11 okt & 18 okt zaal 5A42)
werkgroep 20: donderdag 6 september t/m 18 oktober, 17.00-19.00 uur, 1A12