Studiegids

nl en

Inleiding Economie

Vak
2012-2013

Omschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. Daarbij komen vragen aan de orde als: – Wanneer werken markten goed en wanneer niet? – Welke nadelen hebben prijsafspraken tussen producenten en wat kan de overheid daar aan doen? – Waarom wordt er van sommige goederen minder gevraagd als het inkomen stijgt? – Waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid met haar begrotingsbeleid recessies bestrijden? – Wat is economische groei, en hoe kan de overheid die bevorderen? – Waarom is het nadelig voor de welvaart om de internationale handel te belemmeren en waarom doen overheden dat toch vaak juist wel? – Waarom zijn zowel inflatie als deflatie gevaarlijk, en hoe kan een centrale bank deze verschijnselen voorkomen?

Terwille van degenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen

Studiemateriaal

  • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2010), Essentials of Economics, 2e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-0-07-017266-1)
    NB: er is van deze paperback ook een hardcover in omloop, maar die is meer dan twee keer zo duur! Pas dus op!

  • Werkboek (Blackboard)

Toetsing

Het tentamencijfer wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Schriftelijk tentamen (80% van het totaalcijfer);

  • Wekelijkse multiple choice toetsen (10% van het totaalcijfer);

  • Presentatie tijdens de werkgroepen (10% van het totaalcijfer).

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof, toetsstof en presentatiestof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Leerdoelen / Eindtermen

  • Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische theorie.

  • Hij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling.

  • Hij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Rooster

*Hoorcollege (usis activiteitencode: 7870)
Vrijdag 2/11 t/m 14/12 van 11-13 uur in gebouw KOG, zaal C131 muv 16/11 gebowuw Gorleaus zaal Gork 4/5.

*Werkgroepen
wg 1 ma 5/11 t/m 10/12, 11-13 uur in sa29 (usiscode 5168)
wg 2 ma 5/11 t/m 10/12, 11-13 uur in sa23 (usiscode 5169)
wg 3 ma 5/11 t/m 10/12, 9-11 uur in 1a24 (usiscode 5170)
wg 4 ma 5/11 t/m 10/12, 9-11 uur in 1a33 (usiscode 5171)
wg 5 ma 5/11 t/m 1012, 17-19 uur in 1a22 (usiscode 5172)
wg 6 ma 5/11 t/m 10/12, 17-19 uur in 1a24 (code volgt)
wg 7 ma 5/11 t/m 10/12, 13-15 uur in OA33, 12/11 in 5a42, 19/11 in 1A12, 26/11 van 9-11 in 5A37 en 10/12 in GORL.07 van 13-15 uur(usiscode 5174)
wg 8 ma 5/11 t/m 10/12, 13-15 uur in 1a27 muv 5/11,26/11 t/m 10/12 NNB (usiscode volgt)
wg 9 di 6/11 t/m 11/12, 17-19 uur in 1a33 (usiscode volgt)
wg 10 di 6/11 t/m 11/12, 17-19 uur in 1a22 (usiscode volgt)
wg 11 woe 7/11 t/m 12/12, 11-13 uur in 1a09 (usiscode 5251)
wg 12 woe 7/11 t/m 12/12 , 9-11 uur in 5a37 muv 5/12 in 5a29 (usiscode 5252)

*Tentamen: Ma 17/12 van 9-12 uur in USC

*Hertentamen: Do 24 januari 2013, 9-12 uur in USC

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u o.a. doorklikken naar de collegesheets die tijdens de colleges door de docenten worden gebruikt. De sheets worden steeds na de colleges gepubliceerd.
De Blackboardomgeving van deze cursus is uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus toegankelijk voor cursisten.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Via de Afdeling Economie, Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B207. Tel. 071 – 527 7756. Email: economie@law.leidenuniv.nl. Website: www.economie.leidenuniv.nl.