Studiegids

nl en

Organisatietheorie

Vak
2012-2013

Omschrijving

In dit vak maken de studenten kennis met theorieën over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector.
De studenten krijgen een overzicht over de ontwikkeling van organisaties aan de hand van een groot aantal teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. De geselecteerde bijdragen hebben betrekking op klassieke teksten (Weber, Michels, Taylor), human relations, organisatie en omgeving (onder andere de contingentiebenadering), besluitvorming en organisatie en maatschappij. Bij de bespreking van de teksten zullen we speciaal ingaan op de betekenis ervan voor de analyse van publieke organisaties.

Leerdoelen

1) De student heeft een basiskennis van belangrijke theorieën ten aanzien van organisaties in de private en (semi-)publieke sector;
2) De student is in staat om in redelijke mate van zelfstandigheid op kritische wijze te bespiegelen op diverse organisatietheorieën;
3) De student is in staat om theoretische kennis toe te passen op de praktijk;
4) De student is in staat om op een heldere wijze te kunnen argumenteren en te reflecteren op de argumentatie van anderen.

Rooster

Hoorcollege;
Woe 6/2 t/m 20/3, 17-19 uur in Sc-01

*Werkgroepen;
wg 1 (DEGEN) do 7/2 t/m 21/3 van 9-11uur in 1A21 muv 28/2 en 7/3:1A01 en 14/3:1A03
wg 2 (GROEN) do 7/2 t/m 21/3 van 15-17 uur in 1A09 muv 7/2: SA31, 14/2: 1A21 en 21/2 sb11
wg 3 (SMAKMAN) do 7/2 t/m 21/3 van 15-17 uur; 7/2 en 21/3 in 5B16, 14/2 en 28/2 in 1A12, 21/2 in oa33, 7/3 NNB en 14/3 in SB 11.
wg 4 VERVALLEN
wg 5 (TERHORST) ma 11/2 t/m 21/3 van 11-13 uur : 11/2 5B15, 18/2 t/m 4/3 SA21, 11/3 +18/3 in sa29 en DO 21/3 van 15-17 uur in 1A12
wg 6 (ROCO) do 7/2 t/m 21/3 van 15-17 uur in 5A42 muv 7/2:SA23, 14/2: OA33, 21/2in SA15 en 28/2: 1A21
wg 7 (TERHORST) woe13/2 t/m 21/3 van 9-11 uur in 5B16 + DO 21/3 van 9-11 in SA41
wg 8 (BEEKMANS) do 7/2 t/m 21/3 van 11-13 uur 7/2 en 14/2: 5A37, 21/2 in 5A42 en 7/3 1A12, 28/2 en14/3: 1A21, 21/3: 1A27
wg 12 (DEGEN) vrij 8/2 t/m 22/3 van 13-15 uur in SA31 muv 7/2 en 22/3: 1A33 en 15/3: geen wg, deze is verplaatst naar 20/3 van 15-17 uur in zaal 1A33
wg 13 (SMAKMAN) vrij 8/2 t/m 22/3 van 13-15 uur 8/2: 1A12, 15/2: 5B16, 22/2,1/3: SB 19, 8/3: 5A37 15/3 geen wg deze is op 20/3 van 15-17 uur in 1A12, 22/3 5A37
wg 14 (ROCO) vrij 8/2 t/m 22/3 van 13-15 uur 8/2, 15/2: 1A15 22/2, 1/3: 2A36, 8/3: 1A37 15/3: NNB en 22/3: 1A15

*Tentamen: Woe 27/3 van 13-16 uur in USC

*Hertentamen: Woe 5/6 van 9-12 in USC

Onderwijsvormen

Er is een combinatie van hoorcolleges en voor alle studenten bestuurskunde verplichte werkgroepen. In de hoorcolleges geeft de docent een algemene toelichting op de stof en de literatuur. In de werkgroepen gaan we in op de leesstof van de week, leggen we de verbinding tussen theorie en empirie en bespreken we de door studenten te maken opdrachten.

Toetsing

Voor studenten bestuurskunde geldt: tentamen (75%) en werkgroepopdracht(en) (25%). Voor overige studenten (keuzevak of minor) is de werkgroep niet verplicht; zij maken een schriftelijk tentamen (100%). Als keuzevak- of minorstudenten wel de werkgroepen wensen te volgen, dan dienen zij aan dezelfde werkgroepverplichtingen als de ‘reguliere’ bestuurskunde studenten te voldoen.

Studiemateriaal

  • Michael J. Handel (2003) The sociology of organizations. Classic, contemporary, and critical readings, Thousand Oaks, California, 2th print:

  • Enkele artikelen uit Shafritz, J.M., A.C. Hyde and S.J. Parkes (2011) Public Administration. Classic Readings, Belmond: California, 7th edition (de vorige, zesde editie van dit boek, uit 2007, is ook bruikbaar).

  • Eventueel voor te schrijven losse artikelen.

  • Hoorcollegestof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf (uiterlijk) halverwege januari 2013.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Mark Reijnders, MSc MA
E-mail: reijndersmaw@fsw.leidenuniv.nl
Tel. 071-5276775

Opmerkingen

N.V.T.