Studiegids

nl en

Publiek Management

Vak
2012-2013

Omschrijving

In dit vak maken de studenten kennis met theorie over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector.We richten ons specifiek op organisaties in de publieke sector. Aan de orde komen vragen als: Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Welke problemen doen zich voor bij de organisatie van het openbaar bestuur en welke aanbevelingen geeft de organisatieliteratuur om die problemen aan te pakken? Bij de interne organisatie en het management van het openbaar bestuur komen onderwerpen als de structuur en cultuur en machtsprocessen binnen organisaties aan bod. We besteden uitvoerige aandacht aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector. Tevens komt de organisatie van het ambtelijk apparaat ter sprake. We gaan in op (veranderingen van) de omvang, samenstelling en werkwijze van het ambtelijk apparaat in Nederland en andere westerse staten.

Thema’s die worden besproken, zijn:
– Het publieke karakter van organisaties in het openbaar bestuur
– Manieren van organiseren van publieke dienstverlening
– De samenstelling van het openbaar bestuur, op basis van verdienste of representativiteit
– De discussie omtrent groei en omvang van overheid en openbaar bestuur
– Bureaupolitiek als interne beleidsconcurrentie en de spanning tussen politiek en bureaucratie enerzijds en invloed van belangengroepen anderzijds
– Ambtelijke verantwoordelijkheden en ethiek
– Nieuwe moderne bestuursstijlen (NPM, verzelfstandiging, participatie van burgers in openbaar bestuur en invloed van internationalisering) op nationaal en op lokaal niveau

Leerdoelen

nnb

Onderwijsvorm

Drie thematische hoorcolleges en zes seminarbijeenkomsten

Docenten

Thematische hoorcolleges:
Prof. dr. R. Torenvlied

Seminars:
W. Broekema
T. Degen
S. Groen
R. Smakman
J. Terhorst
D. Weggemans

Studiemateriaal

  • Robert B. Denhardt (2011), Theories of Public Organization, Boston, MA: Wadsworth (zesde druk, International Edition)

  • Peters, B.G (2010), The politics of bureaucracy, London: Routledge (zesde druk)

  • Eventueel enkele losse artikelen (worden t.z.t. via Blackboard verspreid)

Eerdere versies van deze boeken zijn ook te gebruiken, maar dan moeten studenten rekening houden met eventuele afwijkingen ten opzichte van de nieuwere edities

Rooster

1e week gezamenlijk introductiecollege, daarna 6 weken seminargroepen van 3 uur en op nader bekend te maken tijdstippen een tweetal thematische hoorcolleges.

  • Hoorcollege
    di 2/4 van 17-19 uur in SC-01, maandag 22/4 van 11-13 uur in Collegezaal 1 gebouw LUMC, Hoofdingang 1e etage en 13/5 van 11-13 uur zaal A144 in gebouw KOG

  • Seminargroepen

gr 1 (Weggemans en Broekema) di 9/4 t/m 21/5, 11-14 uur in 1A47
gr 2 (Terhorst) di 9/4 t/m 21/5, 11-14 uur in 5a41
gr 3 (Smakman) di 9/4 t/m 21/5, 11-14 uur, 9/4 en 23/4 in OA33, de rest in 1A22 MUV 14/5 geen werkgroep deze is op donderdag 23/5 van 9-12 uur in 1A15
gr 4 (Groen) ma 8/4 t/m 23/5 8/4 van 9-12 in 1A37, 15/4 van 11-14 in 1A24, 22/4: WERKGROEP VERVALT (Dit wordt nu DI 21/5 van 14-17 uur in 5A41, 29/4 van 9-12 uur in 1A 22, 6/5 van 9-12: 9-11 in SB 11 en 11-12 in SA49, 13/5 VERVALT, DIT WORDT DO 23/5 van 9-12 uur 5A42
gr 5 (Terhorst) di 9/4 t/m 21/5, 14-17 uur. 9/4 in 5a41, 16/4 en 23/4 in 1a41 en 7/5 t/m 21/5 in 1a22
gr 6 (Degen) di 9/4 t/m 21/5, 14-17 uur in 1A22 muv 21/5 in 5A37. Let op geen wg op 14/5 deze is op woe 1/5 van 12-15 uur in 1A22
gr 7 (Smakman) di 9/4 t/m 21/5 14-17 uur in OA33 muv 16/4 in SB45 en 7/5: 14-15 uur in 1A47 en 15-17 in 1A09. MUV 14/5 geen werkgroep deze is op woe 22/5 van 12-15 uur in 1A33

gr 8 (LET OP: VERVALT)

gr 9 (Degen) woe 10/4 t/m 15/5, 9-12 uur in 5A37, Let op 15/5 geen wg, deze is op woe 22/5 van 9-12 in 5A37
gr 10 (Smakman) woe 10/4 t/m 15/5, 9-12 uur in 1A37 MUV 15/5 geen werkgroep deze is op woensdag 22/5 van 9-12 uur in 1A22

*Tentamen: Do 30/5 van 13-16 uur in USC

*Hertentamen: Di 25/6 van 13-16 uur in USC

Inschrijven

Via Usis.

Toetsing

Seminaropdracht(en) en een afsluitend schriftelijk tentamen. De collegestof van zowel de thematische hoorcolleges als de seminars behoort ook tot de tentamenstof en/of de paper en/of de presentatiestof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Coördinatie

Voor aanvullende informatie of vragen kan contact opgenomen worden met de coördinator van de cursus, Mark Reijnders, via reijndersmaw@fsw.leidenuniv.nl