Studiegids

nl en

Financieel Management in de Publieke Sector

Vak
2012-2013

Financieel Management in de Publieke Sector

Vakbeschrijving

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een spoorlijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.
In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.
In het financieel management in de publieke sector vervult de begroting een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting en de belangrijkste begrotingsstelsels. Verder wordt aandacht gegeven aan kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid in de publieke sector, en ten slotte de financiering en het middelenbeheer.

Literatuur

Nog niet bekend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Eindtermen

 • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de problematiek van het financieel management in de publieke sector.

 • De student beheerst de kernbegrippen van deze deeldiscipline van de economie.

Rooster *Hoorcollege: Dinsdag 5/2 t/m 19/3 van 9-11 uur , 5/2 in 1A20 op FSW, 12/2 zaal Gorl.01, 19/2 Gorl.02 en 26/2 Gorl.03, 5/3 en 12/3 in Gorl.02, 19/3 zaalvan 13-15 uur in zaal C131 in gebouw KOG!

 • Werkgroepen:
  wg 1: Woe 6/2 t/m 20/3 van 9-11 uur in 5B14
  wg 2: Woe 6/2 t/m 20/3 van 9-11 uur in 1A24
  wg 3: Woe 6/2 t/m 20/3 van 11-13 uur in 6C03
  wg 4: Woe 6/2 t/m 20/3 van 11-13 uur in 1A33
  wg 5: Woe 6/2 t/m 20/3 van 11-13 uur in 5B16 NB: Deze gaat niet door!
  wg 6: Do 7/2 t/m 21/3 van 9-11 uur in 5A37
  wg 7: Do 7/2 t/m 21/3 van 9-11 uur in 1A09 muv 28/2 in 5A29

 • Tentamen: Di 26/3 van 9-12 uur in USC

 • Hertentamen: Di 4/6 van 13-16 uur in USC

Toetsing

Tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u o.a. doorklikken naar de collegesheets die tijdens de colleges door de docenten worden gebruikt. De sheets worden na de colleges gepubliceerd.
De Blackboardomgeving van deze cursus is uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus toegankelijk voor cursisten.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Via de Afdeling Economie, Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B207. Tel. 071 – 527 7756. economie@law.leidenuniv.nl
Website.