Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie

Vak
2012-2013

Omschrijving

Welke ideeën over de werkelijkheid en kennisverwerving liggen ten grondslag aan de bestuurskunde? Hoe kunnen bestuurskundigen het openbaar bestuur onderzoeken? Centraal staat de vraag wat voor wetenschap de bestuurskunde is. Het vak Wetenschapsfilosofie gaat in op de ‘grondslagen’ van de bestuurskunde en heeft als rode draad kennistheoretische vraagstukken: de ontwikkeling van het vakgebied, de opvattingen over kennisverwerving en de uitgangspunten op basis waarvan het object van onderzoek begrepen wordt. Om deze complexe materie te behandelen wordt enerzijds een algemene inleiding op de filosofie van de sociale wetenschappen geboden en anderzijds specifiek gekeken naar de aard en ontwikkeling van de bestuurswetenschappen, in het bijzonder de bestuurskunde.

Leerdoelen

Het vak wil studenten:

  • basiskennis geven van de wetenschapsfilosofie, in het bijzonder die van sociale wetenschappen, en van de belangrijkste posities, theorieën, principes en begrippen daarin

  • basiskennis geven van de aard en ontwikkeling van de bestuurskunde als wetenschappelijk vakgebied

  • inzicht geven in wetenschapsfilosofische aspecten van het bestuurskundig denken

  • leren vanuit wetenschapsfilosofische posities kritisch te reflecteren op en te argumenteren over (aspecten van) dat bestuurskundig denken

Het vak sluit vooral aan bij de volgende eindkwalificaties van de Bachelor Bestuurskunde:
4. een internationale oriëntatie;
5. kennis, op een inleidend niveau, van de wetenschappelijke traditie der Bestuurskunde en heeft kennisgemaakt met de belangrijkste bestuurskundige theorieën;
7. vaardigheid in analytisch en conceptueel denken;
8. een basisvorming in sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
10. elementaire argumentatieve en communicatieve vaardigheden.

Rooster

Hoorcollege: Do 7/2 t/m 21/3 van 11-13 uur in 1A20, na afloop van het college van 13-14 uur responsiebijeenkomst in 1A20
Tentamen: Ma 25/3 van 13-16 in USC, hal
Hertentamen: Do 6/6 van 9-12 uur in USC

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Toetsing

Tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

  • Alexander Rosenberg, Philosophy of Social Science (4e druk, januari 2012). Perseus Books. ISBN: 9780813345925

  • Jos C.N. Raadschelders, Public Administration: The Interdisciplinary Study of Government (oktober 2011). Oxford University Press. ISBN: 9780199693894

LET OP: met de uitgever van het prijzige hardcover boek van Raadschelders is de afspraak gemaakt dat het boek met een grote korting zal worden geleverd via de B.I.L.. Het kost dan in plaats van £45.00 slechts £24.99 (of het equivalent in euro’s). Studenten wordt dringend aangeraden hun boek langs deze weg aan te schaffen.

  • En eventuele digitale bronnen via BlackBoard

Blackboard

Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 1 februari 2013.

Inschrijven

Via uSis.

Contactinformatie

dr. P. Overeem, overeem@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst

Lees de teksten die via BlackBoard voor de eerste bijeenkomst zullen worden aangekondigd.