Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2012-2013

Ethiek betreft de systematische reflectie op de moraal. Tijdens het vak Ethiek van het Openbaar Bestuur wordt ingegaan op opvattingen over goed en kwaad, over juist en onjuist overheidshandelen. Naast een algemene inleiding in de ethiek en de belangrijkste ethische stromingen (zoals nutsethiek, plichtsethiek en deugdethiek) wordt in dit vak dieper ingegaan op ethische vraagstukken die specifiek spelen binnen het domein van het openbaar bestuur. Besproken worden morele kwesties betreffende rationaliteit, integriteit, waarden, normen en ambtsethiek. Tevens zullen thema’s als de problematiek van de ‘vele handen’ en ‘vuile handen’ de revue passeren.

Rooster:

  • Hoorcollege: Woe 3/4 t/m 15/5 van 9-11 uur in SA41

  • Tentamen: Woe 29/5 van 9-12 uur in USC

  • Hertenamen: Woe 26/6 van 9-12 uur USC

Toetsing

Tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.