Studiegids

nl en

Methodologie en apparaat van de Oude Geschiedenis

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor studenten OCMW met specialisatie ‘breed’ of ‘bijbel’.

Leerdoelen

Het kunnen opzetten van een historisch onderzoek, het kunnen uitvoeren daarvan (met in het bijzonder kennis van de heuristiek) en het mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren over onderzoeksresultaten.

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Toetsing

20% participatie, 80% werkstuk

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.