Studiegids

nl en

Geschiedenis van Gender en seksualiteit

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit inleidende kerncollege bespreken we hoe denkers in verschillende vakgebieden gender en seksualiteit begrijpen. We nemen de visies binnen religie en (klassieke) filosofie onder de loep, en laten ons in de war brengen door de biologie (waar zit je sekse eigenlijk precies? En: zijn alle dieren en planten heteroseksueel?). We volgen baanbrekende psychoanalytici, en tenslotte ook politici en juristen (bv over de vraag: hoe “fout” is de seksindustrie?).

Leerdoelen

Na afronding van het college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste historische discussies over de rol die gender en seksualiteit spelen in cultuur, film en literatuur (van Plato tot heden);

  • kan de student historische theoretische inzichten in gender als discursieve, sociale constructie herkennen en in de tijd situeren;

  • is de student in staat inzichten en concepten uit verschillende wetenschappelijke disciplines en historische periodes inzetten bij de analyse van literatuur, film en andere artistieke en culturele objecten en praktijken (uit heden en verleden);

  • kan de student de rol die gender en seksualiteit in de kunst spelen analyseren is hij/zij in staat deze analyse te relateren aan de relevante maatschappelijke en wetenschappelijke debatten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Drie kortere analyse-opdrachten (samen 30%); tentamen (70%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Langere wetenschappelijke teksten zijn beschikbaar via de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en kunnen aldaar gekopieerd worden. Kortere teksten worden op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Via uSis.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Y. Horsman of mw. dr. I. Hoving

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap