Studiegids

nl en

Gender en seksualiteit in maatschappij en cultuur

Is sekse een biologische kwestie? Is seksualiteit het ‘natuurlijke’ gevolg van sekseverschil?
De afgelopen decennia is men over deze vragen totaal anders gaan denken.
Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden niet meer gezien als éénduidige biologische gegevens, maar als sociale en culturele constructies – de term gender drukt die veranderde visie uit. Ook seksualiteit wordt niet zomaar als pure natuurkracht opgevat, maar als constructie. Die constructies van vrouwelijkheid en mannelijkheid, van gewone en abnormale seksualiteit komen onder andere tot stand in boeken, films, clips, reclamespotjes en geschiedschrijving.
Deze minor leert je wat onze opvattingen over gender en seksualiteit in de maatschappij en de cultuur teweeg brengen.

Studiegidsnummer: 5000MGENDN
Nummer studieactiviteit:1992

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van Gender en seksualiteit 10
Gender en etniciteit nu 5
Paper geschiedenis Gender 5

Tweede semester

Actuele visies op Gender en seksualiteit 10
Voyeurisme en exhibitionisme: Gender in beeld 5
Paper geschiedenis Gender 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant volgen maken in overleg een keuze uit het minoraanbod.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Maximum aantal deelnemers: –
Voertaal: Nederlands
Webadres: keuzeruimte
Coördinator: dr. I. Hoving
Informatie: i.hoving of 071 527 2250
Aanmelding: via uSis

De student kan besluiten geen 5 ec-vak (Gender en etniciteit nu, Voyeurisme en exhibitionisme: Gender in beeld) te volgen, maar in plaats daarvan een paper te schrijven dat onderwerpen en inzichten uit de hoofdvakken uitbouwt en verdiept. Daarin kan de student een brug slaan tussen genderstudies en het eigen hoofdvak. Het schrijven van deze paper wordt begeleid door één van de docenten van de hoofdvakken, die helpt bij het vaststellen van de onderzoeksvraag en de literatuurlijst. Wie voor deze optie kiest, neemt contact op met één van de docenten. Omvang: 4000-5000 woorden. Deadline: af te spreken met de docent.

Beschrijving

Is sekse een biologische kwestie? Is seksualiteit het ‘natuurlijke’ gevolg van sekseverschil?
De afgelopen decennia is men over deze vragen totaal anders gaan denken.
Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden niet meer gezien als éénduidige biologische gegevens, maar als sociale en culturele constructies – de term gender drukt die veranderde visie uit. Ook seksualiteit wordt niet zomaar als pure natuurkracht opgevat, maar als constructie. Die constructies van vrouwelijkheid en mannelijkheid, van gewone en abnormale seksualiteit komen onder andere tot stand in boeken, films, clips, reclamespotjes en geschiedschrijving.

Deze minor leert je wat onze opvattingen over gender en seksualiteit in de maatschappij en de cultuur teweeg brengen. In het inleidende kerncollege bespreken we hoe denkers in verschillende vakgebieden gender en seksualiteit begrijpen. We nemen de visies binnen religie en (klassieke) filosofie onder de loep, laten ons in de war brengen door de biologie (wáár zit je sekse eigenlijk precies? En: zijn alle dieren en planten heteroseksueel?), volgen baanbrekende psychoanalytici, en tenslotte politici en juristen (bv over de vraag: hoe “fout” is de seksindustrie?). In een themacollege gaan we in op de vraag hoe het komt dat er in onze samenleving zo heel anders naar mannen dan naar vrouwen wordt gekeken. We bestuderen Hollywoodfilms en subversieve films, de plastische chirurgie en rap-clips. In een ander themacollege verbreden we onze blik om visies op vrouwen, mannen en seksualiteit in verschillende culturen met elkaar te vergelijken. In het tweede kerncollege vragen we ons af, met behulp van de theorieën van o.a. Judith Butler en Marjorie Garber, in hoeverre gender tegenwoordig een spel geworden is, zoals performance en travestie.