Studiegids

nl en

Paper geschiedenis Gender

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het vak Geschiedenis van gender en seksualiteit in maatschappij en cultuur moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

Zelfstudietraject. Kan geschreven worden als vervanging van “Gender en etniciteit nu.” De student schrijft, onder begeleiding van één van de docenten van het vak Geschiedenis, een uitgebreide paper (4000 – 5000 woorden), waarin hij of zij met behulp van de inzichten uit het college een zelf gekozen case study analyseert en interpreteert.

Leerdoelen

Na afronding van het college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste historische discussies over de rol die gender en seksualiteit spelen in cultuur, film en literatuur (van Plato tot heden);

  • kan de student historische theoretische inzichten in gender als discursieve, sociale constructie herkennen en in de tijd situeren;

  • is de student in staat inzichten en concepten uit verschillende wetenschappelijke disciplines en historische periodes inzetten bij de analyse van literatuur, film en andere artistieke en culturele objecten en praktijken (uit heden en verleden);

  • kan de student de rol die gender en seksualiteit in de kunst spelen analyseren is hij/zij in staat deze analyse te relateren aan de relevante maatschappelijke en wetenschappelijke debatten.

Daarnaast:

  • de student is in staat zelfstandig de basisinzichten in de sociale en culturele betekenissen en functies van gender en seksualiteit in te zetten bij een zelf gekozen case study; hij/zij getuigt daarbij van voldoende kennis in de relevante debatten binnen het onderzoeksveld.

  • de student is in staat om, aan de hand van een goede onderzoeksvraag, een goed gestructureerde argumentatie op te zetten, die ondersteund wordt door adequaat uitgevoerde tekst- en beeldanalyses.

Rooster

Zelfstudie, geen rooster.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

-

Blackboard

-

Literatuur

Wordt vastgesteld in overleg met docent.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte.
Contractonderwijs.

Contact

Mw. I. Hoving

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.