Studiegids

nl en

Perzen, Grieken en Parthen in Mesopotamië

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

In 539 v. Chr. werd Babylon ingenomen door Cyrys de Grote van Perzië. Dit betekende het einde van politieke onafhankelijkheid in Mesopotamië (op enkele opstanden na), maar cultureel en maatschappelijk was deze gebeurtenis geenszins een breekpunt. Integendeel, ook onder vreemde heerschappij (eerst de Perzen, daarna de Grieken en de Parthen) beleefde de spijkerschriftcultuur een grote bloei, en maatschappelijk en economisch gezien was Babylonië – als kloppend hart van drie opeenvolgende wereldrijken- eveneens voortvarend. Desalniettemin stierf de spijkerschriftcultuur ten lange leste uit. Aramees en Grieks vervingen het Babylonisch en het Sumerisch als omgangs- en wetenschapstalen, de lokale tempels geraakten in verval, en personen met Iraanse en Griekse identiteit namen de belangrijke bestuursfuncties waar. In dit college bestuderen we dit proces van acculturatie en de gestage politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die ermee gepaard gingen.
Tijdens het werkcollege gaan we dieper in op recente debatten betreffende de late tijd in Mesopotamië.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht in de geschiedenis van Mesopotamië na de val van Babylon in 539 v. Chr.

  • Inleiding tot een kritisch begrippenapparaat voor de bestudering van culturele contacten en lange termijn ontwikkelingen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (13× 2 uur)

  • Werkcollege (6× 2 uur)

Studielast

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen: 50% (van het eindcijfer)

  • Essay van ca. 3.000 woorden over een onderwerp naar keuze: 50% (van het eindcijfer)

Deelname aan het schriftelijk tentamen is alleen mogelijk na inlevering van het essay.
Alleen het hertentamen kan worden herkanst, en geldt dan ook voor 50% van het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Zal op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Dr. C. Waerzeggers