Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Area Studies 5
Egypte onder de farao's 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Van Sumer tot Babylon 5

Tweede semester

Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte 5
Perzen, Grieken en Parthen in Mesopotamië 5
Antieke bronnen en materiële cultuur van de Grieks-Romeinse wereld 5
Hellenistisch jodendom 5
Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten) 5
Seminar 1 OCMW 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museologie van het Oude Egypte 5
Pompeii en Herculaneum: leven en dood van twee antieke steden 5

Studenten met eindexamen Grieks:

Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep) 5
Grieks taalverwerving 2 (B/C-groep) 5

Studenten zonder eindexamen Grieks:

Grieks voor niet-classici (eerste helft) 10

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Studenten met eindexamen Grieks:

Grieks proza: Plato 5
Grieks poëzie: drama 5

Studenten zonder eindexamen Grieks:

Grieks voor niet-classici (tweede helft) 10

Kies een van de drie pakketten:

Pakket taal:

Kies 15 EC

Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld 5
Bijbels Aramees (OCMW) 10
Inleiding tot het spijkerschrift 5
Inleiding Akkadisch 10
Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 1 10

Pakket archeologie/Materiële cultuur

Materiële cultuur van het oude Egypte I 5
Antieke bronnen en materiële cultuur van de Grieks-Romeinse wereld 5

Pakket Geschiedenis/Maatschappij

Egyptische maatschappij 5
Geschiedenis van de Hebreeuwse taal 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ects)

Keuze voortzetting tweede taal of cultuurvak

Geld in de Romeinse wereld: tussen poen en propaganda 10
Lectuur Middelegyptisch 10
Bijbels Hebreeuws 1 10
Oud-Babylonisch 1: Codex Hammurabi 5

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10
Koptische landschappen 5

Meer info

..