Studiegids

nl en

Inleiding tot het spijkerschrift

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Inleiding in het Mesopotamisch spijkerschrift aan de hand van de syllabus ‘Schriftleer’.

  • De student leert de eenvoudige tekens en het gebruik van Borger, MZL.

  • De docent behandelt de schriftleer aan de hand van de syllabus en Borger, MZL.

Leerdoelen

  • Het kennen van de beginselen van het spijkerschrift,

  • Het lezen en oefenen van de basistekens.

  • Het met een tekenlijst kunnen lezen van een teksten in spijkerschrift.

Rooster

“Rooster”: http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

  • Schriftelijke toetsing na het eerste blok: transliteratie van de ‘eenvoudige tekens’ : 40% van het eindcijfer

  • Schriftelijke toets na het tweede blok: het herkennen van de ‘eenvoudige tekens’ en de transliteratie van een tekst met behulp van een tekenlijst: 60% van het eindcijfer

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Syllabus Schriftleer (Th.J.H. Krispijn)

  • R. Borger, Mesopotamisches Zeichenlexikon

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Drs. T.J.H. Krispijn