Studiegids

nl en

Inleiding Egyptische religie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Egypte onder de Farao’s of equivalent.

Beschrijving

Inleiding in de godsdienst van het faraonische Egypte. De grote lijnen van de ontwikkeling van deze godsdienst door de eeuwen heen zullen worden besproken. Ook specifieke details over de goden, de mythologie, tempelcultus, het dodengeloof en de religieuze rol van de koning zullen aan bod komen. Door de combinatie van textuele, archeologische en iconografische bronnen in dit college wordt ernaar gestreefd om de Egyptische religie te presenteren als een levende religie.

Leerdoelen

De cursus bouwt voort op de algemene historische en culturele informatie die in de cursus Egypte onder de Farao’s is gegeven en is een inleiding op het werkcollege Religieuze teksten van het derde jaar.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast: 140
College: 24
Aantekeningen uitwerken: 24
Opdrachten: 30
Voorbereiding op tentamen en tentamen: 62

Toetsing

Take-home opdrachten (30%) en schriftelijk tentamen met korte open vragen (70%). Alleen het tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 70%.

Literatuur

  • F. Dunand en Ch. Zivie-Coche, Gods and Men in Egypt, 3000 BCE to 395 CE, Ithaca: Cornell University Press 2004.

  • S.I. Johnston (red.),Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge Mass. en Londen 2004, pp. 155-164; 244-248; 393-396; 453-456; 471-475; 532-534; 578-580; 623-626.

Aanmelden

  • Aanmelden reguliere studenten via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Prof. dr. O.E. Kaper

Opmerkingen

—-