Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Area Studies 5
Egypte onder de farao's 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Van Sumer tot Babylon 5

Tweede semester

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 1 10
Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 2 5
Materiële cultuur van het oude Egypte I 5
Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte 5
Seminar 1 OCMW 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Lectuur Middelegyptisch 10
Koptisch 1 10
Inleiding Egyptische religie 5
Materiële cultuur van het oude Egypte II 5

Tweede semester

Nieuwegyptisch 10
Koptisch 2 5
Klassiek Egyptisch 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Keuze (5 ECTS)

Egyptische maatschappij 5
Egyptische archeologie 1 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ECTS)

Klassiek Egyptische Epigrafie 5
Hiëratische Paleografie 5

Keuze (5 ECTS)

Werkcollege Mastaba 5
Werkcollege Religieuze teksten 5
Werkcollege Deir el-Medina 5

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ECTS)

BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Keuze (5 ECTS)

Egyptische Archeologie II 5
Egyptische Kunstgeschiedenis 5

Meer info

..