Studiegids

nl en

Taalverwerving IIIb: productie & teksten

Vak
2013-2014

Toegangseigen Alle elementen van het BA1 en BA2 Taalprogramma, alsmede Taalbeheersing IIIa: Conversatie / Luistervaardigheid en Teksten: Studenten Japans.

Teksten (40%)

Gevorderd niveau: Ten einde de studenten de vaardigheden bij te brengen om argumentatievormen in het Japans te doorgronden en daarop te kunnen reflecteren, zal in deze cursus de focus verschuiven van “Japans lezen als doel op zichzelf“naar “lezen om deel te kunnen nemen aan het populair-wetenschappelijke discours”.

1 college van 2 uur per week. De teksten die we gebruiken zijn thematisch samengesteld. Concreet houdt dit in dat gekozen wordt voor zo concreet mogelijke topics die verband houden met de hedendaagse Japanse maatschappij, en waarover discussie in het Japans tijdens de colleges Productie tot de mogelijkheid zal behoren. Over deze teksten dient de student van te voren een webposting op Blackboard te plaatsen (minimaal 4 van de 6 keer) waarin hij/zij een korte analytische weergaven van, en een kort, kritisch commentaar op de gelezen teksten geeft in academisch taalgebruik en geschreven in correct Nederlands of Engels. Deze webpostings dienen een lengte van max. 500 woorden te hebben.

Tijdens het college zullen de gelezen teksten aan de hand van hun karakteristieke taalkundige en inhoudelijke eigenschappen worden besproken en, mede op basis van het door de studenten geleverde commentaar, zal een discussie over het desbetreffende onderwerp worden geëntameerd.

Leerdoelen Studenten zullen, boven op hun inmiddels aanwezige vaardigheden in het begrijpend lezen, leren om een kritische kijk te ontwikkelen op de argumentatievormen in een tekst, en op de mogelijke boodschap in een tekst die tussen de regels door valt te extraheren, en om bij het gelezene op objectieve manier commentaar te kunnen leveren. De in te leveren webpostings zullen dan ook worden beoordeeld op de categorieën “critical analysis”, “writing style”, “critical comment”.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs