Studiegids

nl en

Premoderne Chinese geschiedenis

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De Chinese geschiedenis is buitengewoon omvangrijk in tijd, ruimte en het aantal betrokken mensen. Al rond het jaar 2 n.Chr. woonden er meer dan 60 miljoen mensen en inmiddels zijn het er veel meer dan een miljard. In dit college bieden wij een allereerste inleiding tot de rijke en gevarieerde geschiedenis vanaf het moment dat wij informatie hebben (ongeveer 1200 v.Chr.) tot het einde van het Chinese keizerrijk (in 1911).

Studielast

Totaal: 5 EC dus 140 uur.

 • colleges voorbereiden: 48 uur (12 × 4 uur)

 • colleges bijwonen: 24 uur (12 × 2 uur)

 • colleges uitwerken: 12 uur (12 × 1 uur)

 • toetsen leren: 48 uur

 • schrijfopdracht maken: 8 uur

Leerdoelen

 • feitelijke kennismaking met de geschiedenis van China

 • eerste inzicht in de analyse van geschiedenis

 • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Maandag van 13-15 uur
Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • toets (90% van het eindcijfer)

 • schrijfopdracht (10% van het eindcijfer)

De hierboven genoemde toets bestaat uit een deeltoets tijdens de eerste toetsweek (50%), een deeltoets tijdens de tweede toetsweek (50%), en de mogelijkheid tot een herkansing over het geheel (100%) indien het gemiddelde cijfer over de twee deeltoetsen onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatievoorziening, het plaatsen van powerpoints e.d.

Literatuur

 • Barend J. ter Haar, Het Hemels Mandaat: De geschiedenis van het Chinese Keizerrijk , AUP, Amsterdam, 2009.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. P. van Els