Studiegids

nl en

Grieks poëzie: drama

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding op het genre tragedie op basis van lectuur van Sophocles’ Antigone. Dit stuk lezen wij grotendeels in het Grieks. Op college wordt aandacht geschonken aan de antieke opvoeringpraktijk, de inrichting van het theater, de opbouw van de tragedie, de formele kenmerken van de tragedietekst (versvorm en taal) en de functie van de tragedie in de sociaal-culturele context van Athene in de vijfde eeuw v. Chr.

Naast de Antigone lezen we tevens de Oedipus Rex van Sophocles in Nederlandse vertaling. Ook zullen we stilstaan bij de opvattingen over tragedie die Aristoteles in zijn Poetica formuleerde. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de doorwerking van deze twee invloedrijke tragedies, en de ideeën over tragedie na de Oudheid.

Leerdoelen

  • Basiskennis van het genre tragedie (formele kenmerken, opvoeringpraktijk, versvorm, belangrijkste tragediedichters, doorwerking);

  • Vermogen om kritisch om te gaan met verschillende vormen van secundaire literatuur, in het bijzonder over de interpretatie van een tragedie (commentaren en artikelen);

  • Ontwikkeling van de leesvaardigheid van Attische poëzie.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige lectuur.

Toetsing

  • Tussentoets (30%): vertaling van een ongeziene tekstpassage uit een Griekse tragedie en korte open vragen over grammatica en versvorm (jambische trimeter);

  • Eindtoets (70%): open vragen over gelezen tekstpassages uit Sophocles’ Antigone, de collegestof, en secundaire literatuur.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal.

Literatuur

  • Sophocles, Antigone, ed. with intr. & commentary by Mark Griffith (Cambridge University Press, 1999) (ISBN: 0521337011, 978-0521337014);

  • Een vertaling van de Antigone en de Oedipus Rex, bijvoorbeeld die van Gerard Koolschijn: Sofokles, Oidipous, Antigone (Athenaeum-Polak & v. Gennep, 2008) (ISBN 9789025363451);

  • Easterling, P.E. & B.M.W. Knox (eds.), Greek Drama [Vol. I, Part 2 van The Cambridge History of Classical Literature] (Cambridge University Press, 1989) (ISBN 0521359821, 9780521359825).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Meer informatie Studeren à la carte
Meer informatie Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. C.C. de Jonge
Dhr. M.J.O. Verheij MA