Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament I

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus sluit direct aan bij de cursus uit het eerste semester. Hij bestaat eveneens uit de drie parallelle onderdelen: theorie, praktijk en begeleidend tutorial. De bijeenkomsten dienen vooral voor het afronden van grammaticale aspecten. Verder verdiepen de studenten in lessen over vertaling, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid hun theoretische kennis en hun toepassingsgerichte vaardigheden.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om…

  • centrale aspecten van de Duitse grammatica te beheersen en hierover te reflecteren.

  • deze kennis succesvol te gebruiken/toe te passen zowel bij het schrijven en als bijde uitspraak van het Duits.

  • de basale structuur van een werkstuk of mondelinge presentatie op te zetten.

  • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en zelfstandig aan de zwakke punten te werken

Rooster

Rooster Duitse taal en cultuur.

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, indienen van wekelijkse opdrachten, zelfstandig werken met oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat aan bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer): schriftelijk (50%), mondeling (20%), tussentoetsen (30%, permanente evaluatie). Het schriftelijke en het mondelinge tentamen moeten voldoende zijn

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

  • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdspracherwerb. Bussum.

  • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

  • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. Björn Köhnlein

Opmerkingen

Het college kan alleen worden afgesloten als de student voor alle onderdelen ten minste een voldoende heeft gehaald en alle voorgeschreven opdrachten op tijd heeft ingediend.