Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

MA Literary Studies: Pre-master German Literature and Culture

Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma Duitse taal en cultuur op zak kunnen zich verder specialiseren in een master Literary Studies, track German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics. Diegenen die een hbo-bachelordiploma van de lerarenopleiding Duits hebben zullen nog een aanvullend programma moeten volgen, om op het niveau van een universitaire bachelor te komen. Hebben zij dat zogenoemde pre-mastertraject voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor een master German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics(60 ECTS).
Het pre-mastertraject omvat 60 ECTS en is samengesteld uit cursussen uit het 1e jaar (30 ECTS), 2e jaar (10 ECTS) en 3e jaar (20 ECTS).

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s voor deze opleiding van voorgaande jaren vind je in het Archief schakelprogramma’s.

Uit BA-jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

De Duitse taal: fundament I 10
Kerncurriculum: Talen van de wereld 5

Tweede semester

Leeslijst Duits 5
Duitsland cultuurwetenschappelijk + tutorial 10

Uit BA-jaar 2

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Duitstalige literatuur in context (1700-1815) 5

Tweede semester

Taal, denken, werkelijkheid 5

Uit BA-jaar 3

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Kies voor 10 ec uit de onderstaande werkgroepen uit het eerste of tweede semester

Beschrijving, theorie en experiment: woordklemtoon in het Duits en in het Nederlands 10
De jonge Goethe 10
Jenseits der Menschenwelt? Natur, Kultur und Sprache in den Filmen Werner Herzogs 10

TWEEDE SEMESTER

Das deutsche road movie… 10
De linguïstische structuur van namen 10

Verplicht

BA-scriptie seminar 0
BA eindwerkstuk Duitse taal en cultuur 10