Studiegids

nl en

Duitsland cultuurwetenschappelijk + tutorial

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor andere deelnemers dan BA-studenten Duitse taal en cultuur geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

College:
Dit college bespreekt aan de hand van concrete Fallbeispiele de manier waarop het huidige Duitsland met zichzelf omgaat (in nationale symbolen, publieke discussies, in film en literatuur) en welke instituties daarbij een rol spelen (b.v. politiek, wetenschap, media, kunst en literatuur). Daarbij komt regelmatig de historische achtergrond aan de orde en ook de vraag of er verschillen zijn tussen Oost- en West-Duitsland wat de behandelde onderwerpen betreft? Verder wordt ook de veranderende demografische constellatie van de Berliner Republik en de impact hiervan op het hedendaagse culturele leven daar belicht. Bij het college hoort een tutorial.

Tutorial:
Aan de hand van opdrachten analyseert en presenteert de student de te bespreken fenomenen, gaat daarbij tevens steeds ook in op talige aspecten ervan. Bestudeerd worden daarnaast Duitstalige teksten die van bijzonder belang zijn voor de mediacultuur. Het doel is daarbij enerzijds erover na te denken in hoeverre datgene wat wij weten en ervaren door media wordt bepaald en of cultuur en media nog te scheiden zijn. Anderzijds heeft het tutorial in dit blok ook tot doel moeilijker theoretische teksten uit verschillende disciplines te interpreteren en te categoriseren. Inhoudelijke zwaartepunten zijn: geheugen en overdracht, stem en schrift, massa- en beeldcultuur, interculturaliteit.

Leerdoelen

Studenten

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van de actuele Duitse herinneringscultuur en de historische achtergrond ervan;

  • zijn getraind in het hanteren van relevante analyse-aspecten en –instrumenten uit verschillende cultuurwetenschappelijk relevante disciplines;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondelinge en schriftelijke presentaties (40%) en schriftelijk werkstuk (60%).

Blackboard

Opdrachten en aanvullende documentatie worden in Blackboard ter beschikking gesteld. Via Blackboard worden tevens de werkstukken ingediend.

Literatuur

Wordt in een ordner ter beschikking gesteld

Aanmelden

De Studenten melden zich aan via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Geert Crauwels