Studiegids

nl en

Leeslijst Duits

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Er wordt minimaal een passieve kennis (bij voorkeur niveau B2) van het Duits verwacht.

Beschrijving

In dit hoor- en werkcollege worden de meeste werken van de leeslijst behandeld, waarbij relevante analyse-aspecten en -instrumenten aan de orde komen. Tijdens het hoorcollege wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten die telkens verschillende werken uit de leeslijst kenmerken. In het werkcollege worden geselecteerde werken samen met de studenten vanuit verteltechnisch oogpunt grondiger besproken en in verband gebracht met andere werken uit de leeslijst die werden gelezen.

Leerdoelen

Studenten

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van een reeks canonieke werken uit de Duitse literatuurgeschiedenis van na 1900, met bijzondere nadruk op de periode van 1945 tot heden;

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van relevante analyse-aspecten en -instrumenten;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege (wekelijks alternerend)

Toetsing

Permanente evaluatie met in totaal 5 toetsingsmomenten, waarvan 4 mondelinge (telkens voor 20%) en 1 schriftelijk (essay, voor 20%). Een eventueel onvoldoende (niet lager dan een 4 dient te worden gecompenseerd door minstens een 7,5).

Blackboard

Studiemateriaal en opdrachten worden in Blackboard ter beschikking gesteld. Het schriftelijke werkstuk wordt via Blackboard ingediend.

Literatuur

  • Leeslijst: zie Blackboard – Jeßing, Benedikt & Köhnen, Ralph (²2007): Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Stuttgart: J. B. Metzler (978-3476021427) (Selbststudium)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Geert Crauwels