Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2013-2014

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de persoonlijkheids-, klinische en gezondheidspsychologie. De klinische psychologie omvat de kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologie. De gezondheidspsychologie richt zich op het voorkómen van ziektes, op gezondheidsbevordering en op het beïnvloeden van het verloop van ziektes. De verschillende invalshoeken van waaruit het begrip persoonlijkheid benaderd kan worden, uiteenlopend van biologische tot sociaal-psychologische benaderingen, komen in deze cursus ook aan de orde. Met name wordt de relevantie van deze benaderingen voor de klinische en gezondheidspsychologie behandeld.

Leerdoelen

 1. Introductie psychopathologie: diagnostiek, etiologie en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie.
  1. Introductie persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie.
  2. Introductie gezondheidspsychologie: psychosociale aspecten van lichamelijke aandoeningen en gezondheids- en ziektegedrag.
  3. Kennis over en ervaring opdoen met gedragsveranderingsprogramma’s

Rooster

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie (2013-2014):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige psychologiestudenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet op tijd inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

De cursus wordt gegeven in de vorm van 8 hoorcolleges en een reeks van 8 werkgroepen. Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht, bij de werkgroepen wordt absentie in het cijfer meegenomen (zie matrix BB).

In de colleges worden de belangrijkste begrippen, theorieën en ziektebeelden uitgelegd en geïllustreerd. De 8 colleges dienen ter ondersteuning bij het bestuderen van de tentamenliteratuur. Daarnaast geven de werkgroepen in week 1, 5 en 7 een verdieping van de tentamenstof. .

Naast de colleges bestaat de cursus uit een reeks werkgroepbijeenkomsten rond het thema gedragsverandering en zelfregulatie (in de weken 2, 3, 4, 6 en 8). Studenten leren hierin een gedragsveranderingsprogramma op te zetten en op zichzelf uit te voeren. De werkgroepen worden afgesloten met een paper dat wordt beoordeeld met een cijfer.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen, dat bestaat uit ca. 90 twee-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een paper (30% van het eindcijfer). Een onvoldoende voor het tentamen mag met het werkgroepcijfer worden gecompenseerd en omgekeerd (als tenminste geen van de cijfers lager was dan 5.0). Op het werkgroepcijfer is een toetsmatrijs van toepassing (zie BB)

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

O.a. opdrachten en toelichtingsmateriaal.

Literatuur

Literatuur bij hoorcolleges

De literatuur voor deze cursus is een zgn. ‘Custom Published Book’ – een selectie van hoofdstukken uit twee boeken, dat door de uitgever speciaal voor deze cursus is gedrukt. Dat scheelt aanzienlijk in de aanschafprijs.

 • Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology. Leiden University Custom Edition 2011. McGrawHill. ISBN: 9781121268883 Verkrijgbaar bij de boekenbalie van Labyrint en lokale boekhandels.

U kunt ook beide boeken apart aanschaffen, dan hebt u ook de ontbrekende hoofdstukken.

 • Larsen, RJ & DM Buss. (2010). Personality Psychology, 4th edition, McGraw-Hill

 • Nolen-Hoeksema, S. (2010). Abnormal Psychology, 5th edition McGraw-Hill.

Literatuur bij werkgroepen

 • K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381

 • Artikelen, beschikbaar via Blackboard

 • Syllabus (Blackboard).

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact