Studiegids

nl en

Security en Techniek

Vak
2013-2014

Omschrijving

Door een jarenlange ontwikkeling is de hedendaagse complexe samenleving dermate verweven en afhankelijk van techniek geworden dat we in een permanente staat van ‘risk’ verkeren. Kijkende naar security & techniek dan kunnen we twee gebieden onderscheiden:

a) domeinen waarin we afhankelijk zijn geworden van techniek (b.v. we zijn afhankelijk van op techniek gebaseerde infrastructuren zoals het wegennet, de electriciteitsvoorziening, het Internet, de watervoorziening, ons financiele stelsel, etc., elk vol van specifieke technische artefacten)
b) technieken die gebruikt kan worden om de risico’s in te schatten en op basis daarvan gepaste security-maatregelen voor te stellen (denk aan wiskundige modellen, informatiesystemen, etc.).

In deze cursus wordt aan beide aspecten van het security & techniek-domein aandacht besteed. Risico-analyse binnen het bredere kader van Safety & Security Management is hierbij een centraal thema. Dit alles binnen de gedachte een ‘society at risk’ te creeren, i.e., een samenleving waarin Safety, Security en Justice vraagstukken op adequate wijze worden aangepakt en opgelost.

 1. Kennis en begrip ontwikkelen van de wijze waarop onze hedendaagse samenleving afhankelijk is geworden van techniek.
  1. Kennis en vaardigheden verkrijgen omtrent het kwantitatief en kwalitatief vaststellen van Safety & Security risico’s in diverse domeinen.
  2. Kennis en begrip ontwikkelen van Safety & Security management.
  3. Kennis, begrip en vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het inzetten van techniek bij het oplossen van Safety & Security vraagstukken.

Leerdoelen

The goals of this work are focuses on a broad knowledge of security technologies and methodologies to study their effectiveness.

 • Knowledge of security technologies that are used and/or developed in the EU.

 • Comprehend the contribution of security technologies.

 • Assessment a security technology through the SURVEILLE framework.

 • Synthesis of technology assessment based on the SURVEILLE framework.

 • Academic skills for reading, writing and oral presentation

Docenten

Coen van Gulijk E-Mail: c.vangulijk@tudelft.nl
Daniela Hanea E-mail: d.hanea@tudelft.nl

Onderwijsvormen 7 meetings

Studiemateriaal

Reader WM0823

 • The ESRAB report

 • High-priority Technology Needs

 • A secure Europe in a better world

 • Lund Declaration

 • The RICKOVER testimony

 • SRMbok by RMIA

Toetsing

The module is evaluated through a report and an oral examination. The report has a 70% weight and the oral defense 30%. All milestones have to be handed in before the oral examination: the report on ESRAB; the preliminary report; the oral presentation and the final report.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar uiterlijk vanaf 3 september aanstaande.

Inschrijven

Alleen mogelijk voor de gehele minor, via usis.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.