Studiegids

nl en

Security, Safety & Justice

Let op: door de grote vraag is het maximum aantal deelnemers opgehoogd naar 50.

Vraagstukken over beveiliging, veiligheid en recht raken ons allemaal! De minor Security, Safety and Justice geeft je inzicht in de veiligheidsproblemen waar je in de krant over leest: terroristische dreiging, criminaliteit, integrale veiligheid en stabiliteit. Onze maatschappij wordt steeds complexer en meer en meer geïntegreerd. Dat maakt de maatschappij ook kwetsbaarder.

De problematiek wordt benaderd vanuit onze complexe samenleving en sterke afhankelijkheid van technologie. Van (toekomstige) werknemers wordt verwacht dat zij die complexiteit kunnen begrijpen. Kennis van veiligheid, beveiliging en recht is steeds vaker waardevol voor organisaties. De vraag naar kundige veiligheids- en beveiligingsprofessionals is groter dan ooit tevoren. De minor reikt inzichten en basistechnieken aan om de veiligheidsproblemen beter te begrijpen en te leren toepassen in je eigen kennis- en werkgebied.

Programma 2013-2014

De minor is opgebouwd uit 6 vakken van elk 5 ECTS en heeft een looptijd van 1 semester. Het semester is opgedeeld in twee blokken van 8 weken. In elk blok worden 3 vakken gegeven.

Startcongres

De start van deze minor wordt ingeluid met een congres op di 3, woe 4 en donderdag 5 september aanstaande. Studenten volgen workshops van (security) professionals, gaan op excursie en alle docenten presenteren hun vak.

Opzet en doelgroep

De minor heeft een interdisciplinaire opzet en wordt gegeven door docenten van de faculteit Campus Den Haag in samenwerking met docenten van de TU Delft met als onderwijslocatie Campus Den Haag. De minor staat open voor alle universitaire studenten, maar sluit het meest aan bij sociale en natuurwetenschappelijke en studies Rechten, Geschiedenis, en Filosofie.

Inschrijving

-Leidse studenten kunnen zich vanaf 1 mei t/m 15 augustus 2013 inschrijven voor deze minor via USis. Leidse studenten dienen zich tevens apart voor elk vak van de minor aan te melden in Usis. Het maximum aantal deelnemers is opgehoogd naar 50 (USis 6000MSSJN; stud.activ. = 1983).
-Universitaire studenten die niet aan de Universiteit Leiden studeren kunnen zich vanaf 15 augustus 2013 aanmelden bij de studieadviseur. Deze studenten kunnen alléén deelnemen indien het maximum van 50 deelnemers niet is bereikt (dit is vaak wel het geval). HBO-studenten kunnen dus niet deelnemen aan deze minor.

Contact

-Studieadviseurs Bachelor Bestuurskunde, E: BSKbacheloradvies@cdh.leidenuniv.nl
-Coördinator dr. Joery Matthys, E: j.matthys@cdh.leidenuniv.nl

Locatie

De Security, Safety and Justice minor wordt gegeven op de locatie van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag boven het centraal station (13de verdieping Stichthage, ingang in de centrale hal van het station).

Eindtermen

De minor Security geeft je inzicht in veiligheidsvraagstukken waar je in de krant over leest: terroristische dreiging, criminaliteit, integrale veiligheid en stabiliteit. Je krijgt inzicht in de veiligheidsvraagstukken waar je in de krant over leest doordat je basiskennis en analyse technieken krijgt aangereikt aan de hand van de drie thema’s:
Security – Beveiliging; Safety – Veiligheid; Justice – Recht

De inzichten en analyses worden toegepast op actuele onderwerpen, bijvoorbeeld in de transportsector, kritieke infrastructuur en ICT beveiliging. Het lesprogramma is aantrekkelijk door gastsprekers en excursies.
Na afronding van deze minor hebben studenten: – toepasbare basiskennis van Security, Safety & Justice problematiek, – kennis van basis-analysetechnieken voor SSJ die ze kunnen toepassen in realistische situaties, – kunde om op basis van een analyse van de risico’s technische en organisatorische oplossingen te ontwikkelen voor het beheersen van risico’s voor SSJ, – het vermogen een relatie te leggen tussen de geleerde inzichten en methoden in hun eigen vakgebied, – een SSJ onderwerp diepgaand geanalyseerd.

Rooster

Dit is het voorlopige rooster minor SSJ er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Deze versie is gepubliceerd op 19 augustus 2013.