Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 2

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De voorwaarde om aan het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen deelnemen is een voldoende voor het eindtentamen van het minorvak Spaans niveau 1 te hebben behaald.
Studenten die nooit het minorvak Spaans Niveau 1 hebben gevolgd maar in bezit van een zodanig taalkennis van het Spaans denken te zijn om het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen volgen moeten wel een tentamen Spaans niveau 1 afleggen in het midden van de semester om aan het eindtentamen van het minorvak Spaans 2 te kunnen meedoen.

Beschrijving

In deze cursus leert de student teksten te lezen waarin vragen en antwoorden in alledaags en professioneel Spaans geformuleerd staan. Wat schrijven betreft zal hij samenhangende notities en boodschappen kunnen formuleren op persoonlijk en professioneel gebied. Wat de mondelinge vaardigheden betreft leert de student actief deel te nemen aan gesprekken over alle onderwerpen en activiteiten. De student wordt schriftelijk en mondeling uitgedaagd met meer realistische opdrachten.

Leerdoelen

In de termen van het Europese Referentiekader Taalvaardigheidsonderwijs komen we uit op de volgende eindniveaus:
Schriftelijk Spaans: Lezen: B2; schrijven: B1;
Mondeling Spaans: luisteren: B1; gesproken interactie: B1; gesproken productie: B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges waar de belangrijkste grammaticale vormen van het Spaans zullen worden behandeld en werkcolleges waar studenten communicatieve vaardigheden in praktijk brengen, zowel individueel als in groepsvorm

Toetsing

Verplichte schriftelijke opdrachten, tentamen spreekvaardigheid en tentamen schriftelijk Spaans

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

aan te schaffen boeken:

  • Rápido I: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302.

  • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Contact

Dr. G. Inzaurralde , tel.nr. 071-5272214