Prospectus

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 2

Course
2013-2014

Toegangseisen

The condition to participate in Minor Spanish Level 2 is to have obtained an approved exam result in a final examination of Minor Spanish level 1.
Students who never Minor Spanish Level 1 have followed but suppose been in possession of such language skills of Spanish to follow Minor Spanish level 2, should be submitted to an examination of Minor Spanish Level 1 in the middle of the semester to be authorized to participate in the final examination of the curses Minor Spanish Level 2.

Beschrijving

In deze cursus leert de student teksten te lezen waarin vragen en antwoorden in alledaags en professioneel Spaans geformuleerd staan. Wat schrijven betreft zal hij samenhangende notities en boodschappen kunnen formuleren op persoonlijk en professioneel gebied. Wat de mondelinge vaardigheden betreft leert de student actief deel te nemen aan gesprekken over alle onderwerpen en activiteiten. De student wordt schriftelijk en mondeling uitgedaagd met meer realistische opdrachten.

Leerdoelen

In de termen van het Europese Referentiekader Taalvaardigheidsonderwijs komen we uit op de volgende eindniveaus:
Schriftelijk Spaans: Lezen: B2; schrijven: B1;
Mondeling Spaans: luisteren: B1; gesproken interactie: B1; gesproken productie: B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges waar de belangrijkste grammaticale vormen van het Spaans zullen worden behandeld en werkcolleges waar studenten communicatieve vaardigheden in praktijk brengen, zowel individueel als in groepsvorm

Toetsing

Verplichte schriftelijke opdrachten, tentamen spreekvaardigheid en tentamen schriftelijk Spaans

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

aan te schaffen boeken:

  • Rápido I: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302.

  • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Contact

Dr. G. Inzaurralde , tel.nr. 071-5272214