Studiegids

nl en

Gezinspedagogiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van het kind in het gezin bestudeerd, en de vraag of en hoe die ontwikkeling door ouders, door andere opvoeders en bijvoorbeeld door leeftijdgenoten wordt beïnvloed of misschien vooral genetisch is vastgelegd. De nadruk ligt op ‘normale’ kinderen in doorsnee gezinnen. Met welke onderzoeksdesigns kan men inzicht krijgen in de invloed van genetische bagage van kinderen en van hun omgeving en wat hebben dergelijke studies tot nu toe laten zien?

Tevens wordt aan de hand van het boek van Sarah Hrdy aandacht geschonken aan de zorg voor kinderen vanuit een evolutionair perspectief. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de manieren waarop mensen, (mens-)apen en andere diersoorten zorgen voor het nageslacht en hoe kunnen we deze bevindingen verklaren?

Leerdoelen

Eindtermen: 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, t/m 2.8, 3.1 t/m 3.4

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. De literatuur wordt toegelicht en er wordt verdieping en verbreding gegeven aan de hand van wetenschappelijke artikelen. Er is een praktijkopdracht die gedurende de collegeperiode uitgevoerd dient te worden. Een gedeelte van één van de colleges zal worden verzorgd door gastsprekers uit de praktijk.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen en een praktijkopdracht. Deeltoets A en B zijn beide schriftelijk tentamens met open èn multiple choice vragen. Ingangseis voor deelname aan deeltoets B is het voldaan hebben aan de praktijkopdracht. Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de resultaten voor de deeltoetsen en de praktijkopdracht. Voor de praktijkopdracht moet ‘Voldaan’ zijn behaald en voor elk van de twee deeltoetsen tenminste een 5. Het eindcijfer moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). De resultaten van deeltoets A en B tellen elk mee voor 45%, de praktijkopdracht voor 10%.

Blackboard

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Blackboard verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Hrdy, S.B. (2009); Mothers and others The Evolutionary Origins of Mutual Understanding: The Origins of Understanding Cambridge: Harvard University Press.

  • Clarke-Stewart, A., & Dunn, J. (2006). Families count: Effects on child and adolescent development. New York: Cambridge University Press.

  • Engelstalige artikelen (via Blackboard)

Aanmelden

Voor de hoorcolleges, het tentamen en de herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Voor algemene vragen over het vak Gezinspedagogiek kunt u via mail terecht bij dr. D. Out