Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Academische Pabo Den Haag

Academische Pabo Den Haag (deel Pedagogische Wetenschappen)

Hartelijk welkom bij de Academische Pabo Den Haag. Deze combinatiestudie wordt verzorgd in samenwerking met Hogeschool Inholland. Het programma van de Academische Pabo bestaat voor een deel uit vakken van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en voor een deel uit vakken van de Pabo Hogeschool Inholland.

Sinds 1 september 2012 is het niet meer mogelijk in te stromen in de Academische Pabo Den Haag.

In het derde en vierde jaar vindt al het universitaire onderwijs plaats op de Faculteit Sociale Wetenschappen in Leiden.

De beschrijvingen van de vakken die verzorgd worden door het Instituut Pedagogische Wetenschappen vind je hieronder. Het universitaire deel van het rooster van jaar 3 en 4 staat op onze website

Op de universitaire vakken van de Academische Pabo is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2013-2014 In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2013-2014 van kracht zijn vastgelegd.

Meer informatie en nieuws

Raadpleeg voor meer informatie over het onderwijs in het universitaire deel van de Academische Pabo èn voor het laatste nieuws regelmatig de website van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Alles wat je wilt weten over ICT-gebruik binnen het onderwijs (Blackboard, uSis, ULCN, Bibliotheek etc) kun je vinden in De Digitale Pedagogiekstudent