Studiegids

nl en

Onderwijskundige diagnostiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Effectieve begeleiding van leerkrachten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs is afhankelijk van de beschikbare informatie over leer- en instructieprocessen en de condities waaronder leren plaatsvindt. In dit studieonderdeel vergelijken studenten een aantal in het onderwijs gangbare methodieken om deze informatie te verzamelen en te interpreteren. Zij doen praktische ervaring op met de methodiek “Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB)” (eindtermen 1.2,1.3,1.4). Door middel van literatuurstudie, gesprekstraining en intervisie verwerven studenten relevante basisvaardigheden. Iedere student doorloopt het volledige begeleidingstraject – van intake tot evaluatie – aan de hand van een casus. (eindtermen 2.2,2.3,2.8,2.9,2.10,2.11). Het accent ligt op begeleide praktijk en persoonlijke en theoretische reflectie daarop (eindtermen 3.2,3.3).

Leerdoelen

Zie boven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (gespreks- en intervisie training en intervisiebijeenkomsten), veldwerk (elke student doorloopt met een leerkracht het consultatietraject) en blackboardsessies. De Blackboardsessies ondersteunen het veldwerk door middel van videofragmenten en (verplichte) entreetoetsen per consultatie fase.

Toetsing

 • Paper

 • Gesprekstraining en veldwerk: verplichte deelname aan alle werkgroepen en colleges. Ontwikkeling consultatieve vaardigheden: instaptoetsen (4) op Blackboard per fase van de CLB. Elke instap toets dient voorafgaand aan het betreffende gesprek met een voldoende resultaat gemaakt te zijn. Ter voorbereiding van de werkgroepen verslaggeving per gevoerd gesprek, culminerend in een eindverslag waarin gereflecteerd wordt op de ontwikkeling van de eigen consultatieve vaardigheden.

Paper en eindverslag dienen elk afzonderlijk met een voldoende beoordeeld te zijn. Voor de eindbeoordeling tellen paper en eindverslag beide voor 50 % procent.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Fuchs, D., Mock, D., Morgan, P. L., & Young, C. L. (2003). Responsiveness-to-intervention: Definitions, Evidence, and Implications for the Learning Disabilities Construct. Learning Disabilities Research & Practice, 18 (3), 157-171.

 • • Fuchs, D., & Deshler, D.D. (2007). What We Need to Know About Responsiveness To Intervention (and Shouldn’t Be Afraid to Ask). Learning Disabilities Research & Practice, 22(2), 129–136.

 • Meijer, W. (2009). Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs. Amersfoort: CPS. Dient door de studenten zelf aangeschaft te worden.

 • Pameyer, N., & Beukering, T. van (2004). Handelingsgerichte diagnostiek. Leuven. Dient door de studenten zelf aangeschaft te worden.

 • IJzendoorn, M. H., van (2005). Methodologie: kennis door veranderen, de empirische benadering in de pedagogiek. In IJzendoorn, M. H. van, & Frankrijker, H. de (red.), Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 17-31). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

 • Witteman, C. L. M. (2003). De verbeelding van de diagnostiek. Nederlands tijdschrift voor de psychologie, 59, p. 23-32.

 • Shapiro, E. S. (2004). Academic skills problem workbook. (3rd ed.). New York: The Guilford Press.

 • Pressley, M. (2002). Reading instruction that works. The case for balanced teaching. New York: The Guilford Press.

(Let op: wijzigingen zijn mogelijk. Op Blackboard verschijnt een deel van de literatuur en meer informatie over de te bestuderen hoofdstukken uit de genoemde literatuur. Kijk voor u literatuur aanschaft op Blackboard!).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Tijdens de cursus heeft dr. M. J. van Dijken spreekuur op vrijdag van 12.00 – 13.00 uur.