Studiegids

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 2

Vak
2013-2014

Beschrijving

De lijn beroepsvorming is een onderwijsvorm, die zich uitstrekt over de hele bachelor fase. De lijn start in het eerste jaar met de zorgstage en sluit aan op de coschappen in de masterfase. Drie rollen staan in dit onderwijs centraal: die van medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar. De Lijn Beroepsvorming in het tweede jaar bestaat uit zes werkgroepbijeenkomsten consultvoeren en klinisch redeneren, zes werkgroepbijeenkomsten docentcoachtraject, twee tot drie docentcoachgesprekken en tien patiëntdemonstratiecolleges. Het accent ligt in dit jaar op klinisch redeneren en consultvoeren, op meer complexe communicatieve vaardigheden en op vaardigheden lichamelijk onderzoek. Daarnaast is er ruim aandacht voor de ontwikkeling van professioneel gedrag. Het trainen van vaardigheden gebeurt door middel van rollenspellen en oefenen van lichamelijk onderzoek op elkaar en tevens in contact met patiënten tijdens blokgerelateerde patiëntcontacten (patiënt partners) en tijdens spreekuurobservaties. Daar waar mogelijk zal de stof gerelateerd worden aan de leerstof van het parallel lopende blok. Studenten werken in dit jaar met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het jaar wordt afgesloten met een schriftelijk toets.

Leerdoelen

  • Inzicht in differentiaal diagnostische overwegingen bij gepresenteerde vraagstukken

  • Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken

  • Vaardigheden lichamelijk onderzoek

  • Ontwikkeling van professioneel gedrag

Onderwijsvorm

Zorgstage, zorgstagedagen, patiënt demonstratiecolleges, werkgroep bijeenkomsten, studieopdrachten, docentcoachgesprekken

Toetsing

USB opname, reflectieverslagen, LBV tentamen, vaardigheidstoets

Literatuur

  • Lijnboek Lijn Beroepsvorming

  • Van der Meer, J, van der Meer, JWM. Anamnese en lichamelijk onderzoek. 5e druk, Elsevier Gezondheidszorg, Maarsen

  • Lloyd, M, Bor, R. Communication Skills for Medicine, 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2009

  • Grundmeijer, |HGLM, Reenders, K, Rutten, GEHM. Het geneeskundig proces. 3e druk. Elsevier Gezondheidszorg Maarsen.

  • De Jongh, TOH, de Vries, H, Grundmeijer, HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 3e Herziene druk. Houten 2011

Contact

Mw. G.Y. Klis