Studiegids

nl en

Eerste jaar

Eerste jaar

Inleiding

Het eerste jaar van de studie Geneeskunde is gewijd aan de normale vorm en functie van de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam. Ook de normale psychosociale ontwikkeling van de mens komt aan bod. Tijdens het eerste jaar lopen de studenten tevens stage in een verpleeghuis of ziekenhuis. Er is geprobeerd een horizontale en verticale integratie van vakken te bereiken.
In het eerste jaar ligt de nadruk bij een aantal preklinische vakken, maar daarnaast wordt vanaf het begin ook aandacht besteed aan de klinische toepassing ervan. In de latere jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan de klinische vakken, maar het is wel de bedoeling dat er regelmatig verbindingen worden gelegd met de preklinische basis.
In de verticale integratie speelt de Lijn Klinisch Onderwijs een belangrijke rol. In jaar 1 komen communicatie, attitude en professioneel gedrag aan de orde.Deze onderwerpen blijven gedurende de hele opleiding een centrale rol vervullen in het lijnonderwijs.

Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT staat op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 1 is Prof.Dr. M.C. de Ruiter.
Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite.
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Curriculumherziening
Meer informatie betreffende de curriculumherziening Geneeskunde is te vinden op Blackboard (course: Curriculum herziening geneeskunde (MHERZ-1112GNK)).

Vak EC Semester 1 Semester 2
Start tot arts 6
Van mens tot cel 8
Van cel tot molecuul 6
Academische en Wetenschappelijke Vorming jaar 1 5
Van basis tot homeostase 10
Sturing en stofwisseling 8
Hersenen en Aansturing 8
Lijn Gezondheidsbevordering jaar 1
Lijn Beroepsvorming jaar 1 7
Voortgangstoets 2
Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting GNK

Tweede jaar

Tweede jaar

Inleiding

Jaar twee begint met (engelstalige) blokken die de student vertrouwd maken met de belangrijkste ziektemechanismen zoals ontsteking en nieuwvorming. De cursus farmacologie krijgt tijdens het eerste semester een vervolg en wordt afgesloten met een toets. Na het (engelstalige) blok Academic and scientific education vervolgt de bachelor met vraagstukken blokken. In deze blokken worden verschillende klinische disciplines en basisvakken geïntegreerd. In het tweede jaar zijn dit blokken m.b.t. vraagstukken rond bewegen, borst en nier, buik en geestelijke gezondheid. In de vorm van ‘patient partners’ hebben de studenten contact met patiënten. Het onderwijs in competenties loopt door in het tweede jaar. De competenties blijven gedurende de hele opleiding een centrale rol vervullen in het lijnonderwijs.
Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT staat op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 2 is dr V.T.H.B.M. Smit.
Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mechanisms of disease 1 8
Mechanisms of disease 2 8
Line Academic Scientific Training Year 2 5
Vraagstukken Bewegen 9
Vraagstukken Buik 8
Vraagstukken Borst en Nier 8
Vraagstukken Psychisch Funtioneren 5
Lijn Beroepsvorming jaar 2 4
Lijn Gezondheidsbevordering jaar 2 1
Lijn Samenwerken en Organisatie jaar 2 1
Pharmacology 1
Voortgangstoets 2

Derde jaar

Derde jaar

Inleiding

In het derde jaar krijgen de verschillende medische problemen en ziektebeelden systematisch aandacht. Er wordt gebruik gemaakt van een benadering via clinical presentations. Een en ander komt aan de orde in een reeks blokken.
In het lijnonderwijs nemen de ontwikkeling van klinisch redeneren en het aanleren van klinische vaardigheden een centrale plaats in. Halverwege het derde jaar wordt tevens gestart met de zogenaamde Vroege Praktijk Contacten (VPC’s). Net als in het tweede jaar is er ook in het derde jaar ruimte voor keuzeonderwijs.

Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar drie is Mw. Dr. K.J. Neelis
Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite .
Inhoudelijke informatie per blok/lijn vind je op de Blackboard module van het betreffende blok.