Studiegids

nl en

Wetenschap en Samenleving I

Vak
2013-2014

In acht bijeenkomsten wordt een introductie gegeven op “de wetenschap” in de samenleving. De eerste bijeenkomst start met een gezamenlijke maaltijd. Zo maak je kennis met studenten van de andere disciplines van de faculteit. Na de introductiebijeenkomst volgen vijf interactieve bijeenkomsten, geleid door vooraanstaande, (emeriti) hoogleraren, zoals een hoogleraar die vertelt over haar onderzoek naar autisme, maar ook een hoogleraar interculturele communicatie en een hoogleraar vliegtuigbouwkunde. Zij bediscussiëren in de bijeenkomst wetenschappelijke vraagstukken met een maatschappelijke relevantie, die zij tijdens hun academische loopbaan zijn tegengekomen. Besproken wordt hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt, hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten praktisch worden vertaald en daarmee wat wetenschappelijk onderzoek voor de samenleving kan betekenen.

De introductiecursus wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin iedere deelnemer een poster presenteert over een van de besproken onderwerpen. In de periode voorafgaand aan de slotbijeenkomst wordt in een workshop aandacht besteed aan het maken van een posterpresentatie en de mondelinge presentatie van de poster.

Voorbereiding

Voor iedere bijeenkomst bestuderen de studenten een of twee wetenschappelijke artikelen of maken een opdracht ter voorbereiding, bijvoorbeeld de berichtgeving over een onderwerp gedurende twee weken bijhouden in verschillende dagbladen.

Onderwijsvorm

Interactieve lezingen door (emeriti) hoogleraren. In het tweede deel van iedere bijeenkomst worden kleine groepen geformeerd met studenten van verschillende studie richtingen. In deze kleine groepen formuleren studenten argumenten voor of tegen een door de spreker gegeven stelling of maken een opdracht. De bijeenkomst wordt afgesloten door een plenaire discussie. Na elke bijeenkomst volgt een opdracht ter verwerking.

Kennis

Kennis en inzicht op inleidend niveau verkrijgen over de totstandkoming van wetenschappelijke kennis op verschillende onderzoeksterreinen, alsmede de vertaling van deze kennis naar de maatschappij.

Houding

Door zich voor te bereiden op en actief deel te nemen aan de discussies tijdens bijeenkomsten en het maken van de opdrachten ontwikkelen studenten een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding.

Toepassen kennis en inzicht

Studenten ronden de cursus af met een posterpresentatie waarin zij een eigen visie geven op een van de behandelde onderwerpen. Voor deze presentatie verdiepen zij zich in het door hen gekozen onderwerp door literatuurstudie.

Excursie

Aan het eind van het introductiedeel zal voorafgaand aan de posterpresentaties een excursie plaatsvinden.

Locatie:

 • Stichthage Den Haag (boven NS‐station Den Haag Centraal).
  Kantoren Stichthage
  Universiteit Leiden ‐ Campus Den Haag
  Koningin Julianaplein 10
  2595 AA DEN HAAG
  Tel: 070 800 9500