Studiegids

nl en

Sociale Wetenschappen

In het Honours College FSW willen we studenten die meer uitdaging nodig hebben dan in het reguliere programma wordt geboden, die extra uitdaging bieden. Het gaat erom dat jouw talenten optimaal tot ontwikkeling kunnen komen!

Doel

De focus van het Honoursprogramma ‘Wetenschap en Samenleving’ is de interactie tussen wetenschap en maatschappij. Studenten maken kennis met:

 • Wetenschappelijk onderzoek in verschillende wetenschappelijke disciplines. Besproken wordt hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt en hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten praktisch worden vertaald.

 • Belangrijke maatschappelijke organisaties, zowel nationaal als internationaal, en de manier waarop wetenschappelijke kennis hun beleid beïnvloedt.

 • Maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop deze de wetenschappelijke onderzoeksagenda beïnvloeden.

 • Andere visies op de samenleving.

Eindtermen

 • HC studenten hebben kennis van overeenkomsten en verschillen in kennisverwerving in de verschillende wetenschappelijke disciplines.

 • HC studenten zijn in staat om zinvolle vragen te stellen over de interactie tussen wetenschap en samenleving.

 • HC studenten kunnen meerdere perspectieven innemen om tot probleemoplossingen te komen.

 • HC studenten hebben een nieuwsgierige en kritisch reflecterende houding.

Wat maakt dit traject tot een Honourstraject

 • Een bredere kijk op wat wetenschappelijke kennis is en hoe deze tot stand komt.

 • Meer aandacht voor de relatie tussen wetenschap en samenleving.

 • Reflecties op de samenleving door lezingen van o.a. politici en schrijvers.

 • Aandacht voor actuele maatschappelijke problemen en hun relatie met de wetenschap (bv.
  bezoek aan een Tweede Kamer debat; deelname aan Nova College Tours).

 • Intensieve vorm van onderwijs door interactief onderwijs in kleine groepen. Studenten
  krijgen ruimschoots de gelegenheid om in discussie te gaan met specialisten op diverse
  wetenschappelijke en maatschappelijke terreinen.

 • Actieve houding van studenten. Zij geven zelf sturing aan hun leerproces. Leren is minder
  docentgestuurd, geen reproductie maar zelfconstructie van kennis.

Bachelor 1

In het eerste jaar volg je het vak: Wetenschap en samenleving I. Hierin maak je kennis met een aantal wetenschappelijke disciplines vanuit de sociale wetenschappen, maar ook daarbuiten. Voor een uitgebreide omschrijving, zie het vak hieronder. Ook wordt het mogelijk om een Engelstalig traject te volgen. Informatie hierover volgt.

Aantal deelnemers

Maximaal aantal studenten voor het Nederlandstalige traject is 45.
Maximaal aantal studenten voor het Engelstalige traject is 30.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Wetenschap en Samenleving I 5

Bachelor 2

Het tweede jaar van het Honours College FSW Wetenschap & Samenleving bestaat uit een aantal modules waarin studenten kennis maken met wetenschappelijk onderzoek in verschillende wetenschappelijke disciplines. In deze modules komen de thema’s epistemologie en methodologie aan bod. Wat is bijvoorbeeld kennis in de forensische antropologie en hoe komt men tot deze kennis? Wat kan onderzoek in deze wetenschappelijke discipline opleveren? Wetenschappelijk onderzoek vindt niet plaats in een vacuüm. Hoe wetenschap en samenleving zich tot elkaar verhouden, wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Hoe beïnvloeden nieuwe wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van DNA, de maatschappij. En hoe beïnvloeden maatschappelijke vraagstukken, zoals veiligheid, de onderzoeksagenda in de wetenschap?

Studenten volgen uit ieder blok een module met een totaal van 5 ECs. Zij geven per blok aan wat hun eerste, tweede of derde keuze is ivm het aantal beschikbare plaatsen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Leiderschap 5
Short Science & Society 5
De digitale samenleving 5
Honours Class 5
Honours Lectures 5

Bachelor 3

In het derde jaar is de focus van dit Honoursprogramma de interactie tussen wetenschap en maatschappij.

Studenten maken in het derde jaar kennis met:

 • Wetenschappelijk onderzoek in verschillende wetenschappelijke disciplines. Besproken wordt hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt en hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten praktisch worden vertaald.

 • Belangrijke maatschappelijke organisaties, zowel nationaal als internationaal, en de manier waarop wetenschappelijke kennis hun beleid beïnvloedt.

 • Maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop deze de wetenschappelijke onderzoeksagenda beïnvloeden.

 • Reflecties op de samenleving vanuit kunst en cultuur.

Het programma voor het derde jaar van het Honours College FSW heeft een omvang van 10 ECs.

Studeren in het buitenland

Honours College studenten die in overleg met het desbetreffende instituut gedurende het eerste semester van het derde jaar gaan studeren aan een buitenlandse universiteit kunnen daar een extra vak (3-5 ECs) volgen in het kader van het Honours College. De keuze voor het vak wordt in overleg met de coördinator van het Honours College FSW bepaald.
In het tweede semester volgen zij een Honours Class. Al naar gelang de behaalde ECs in het buitenland wordt in overleg met de coördinator bekeken aan welke van de andere activiteiten de student deel zal nemen.

Coach

In het derde jaar zal met iedere Honours College student op twee momenten (november 2013 & maart 2014) een gesprek plaatsvinden met de coach over de voortgang van het Honours College onderwijs. Studenten kunnen ook tussendoor met vragen terecht op kamer 4 C04 of via de mail: verhallen@fsw.leidenuniv.nl .

Vak EC Semester 1 Semester 2
Deelname aan onderzoek 3
Wetenschap en samenleving III 2
Honours Class 5