Studiegids

nl en

Leiderschap

Vak
2013-2014

Doel

Doelen van de module zijn inzicht in theorieën en onderzoek van leiderschap, en zicht op leiderschapsontwikkeling in de praktijk. Concrete doelen zijn kennis van en inzicht in:
. Kernbegrippen van leiderschap; conceptualiseringen en operationaliseringen;
. Theorieën ter verklaring van falend en succesvol leiderschap;
. Onderzoek naar leiderschap; gebieden, vraagstellingen en methodologieën.

De cursus beoogt ook bij te dragen aan de verwerving van de volgende algemene academische capaciteiten: vraagstukken op een onafhankelijke wijze zelfstandig kunnen analyseren, wetenschappelijke literatuur kritisch kunnen bestuderen, rapportages van onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften kunnen analyseren, een recensie van een wetenschappelijk boek kunnen schrijven, en eigen inzichten gestructureerd en duidelijk mondeling en schriftelijk kunnen presenteren.

Inhoud

Kernvraag in de module is ‘Wat maakt een leider succesvol?’. Voor een antwoord is de module een inleidende zoektocht naar wat succesvol leiderschap inhoudt in theorie en onderzoek. We gaan antwoorden zoeken op de volgende intrigerende vragen: Wat is leiderschap? Is leiderschap nodig? Maakt het wat uit wie leider is? Hoe is falend leiderschap te verklaren? Wat is succesvol leiderschap? Wat is nodig voor succesvol leiderschap? Hoe is succesvol leiderschap te leren?

Docenten

Prof. dr. Henk Dekker, vice‐decaan FSW en drs. Annette Righolt

Onderwijsvorm

De opzet van de module is ‘student gericht’ en ‘probleem gestuurd’. ‘Student gericht’ betekent dat de studenten centraal staan. De module bevordert intrinsiek gemotiveerd leren door tegemoet te komen aan de voor die motivatie belangrijke behoeften aan competentie, autonomie, en binding. ‘Probleem gestuurd’ betekent dat de module is gestructureerd rond een centrale vraag. We zoeken een antwoord via verschillende activiteiten: literatuurstudie; interactieve colleges; boekrecensie schrijven, artikelanalyse maken; zelf informatie opsporen, mindmapping, en schrijven van een paper met een antwoord op de centrale vraag.

Literatuur

Boek:
. Northouse, P. G. (2013), Leadership; Theory and Practice, Thousand Oaks, CA: Sage [ISBN 978-1-4522-0340-9 (pbk.); 451 pagina’s, incl. literatuurverwijzingen en index].

Artikelen:
. Chemers, M. M. (2000), Leadership Research and Theory: A Functional Integration, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 4(1): 27-43.
. Avolio, B., Walumbwa, F. & Weber, T. J. (2009), Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions, Annual Review of Psychology 60: 421-449.
. Bommer, W. H., Rubin, R. S., Baldwin, T. T. (2004), Setting the stage for effective leadership: Antecedents of transformational leadership behavior, The Leadership Quarterly 15, 195-210.
. Nohe, Chr., Michaelis, B., Menges, J.I., Zhang, Z., Sonntag, K. (2013), Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance, The Leadership Quarterly 24, 378-389.
. Winter, D.G. (2010), Why achievement motivation predicts success in business but failure in politics: the importance of personal control, Journal of Personality 78 (6), 1637-1668.

Rooster

De colleges vinden plaats op 5 woensdagen van 19.00 – 21.00 uur. De data zijn 2, 23, en 30 oktober, 13 en 20 november en 4 december.

Toetsvorm

Boekrecensie, artikelanalyse, mindmap, paper

Toetsvorm deadlines

23.10.2013 12 uur Boekrecensie inleveren in geprinte vorm, per e-mail en via Ephorus
30.10.2013 12 uur Artikelanalyse inleveren in geprinte vorm, per e-mail en via Ephorus
02.12.2013 12 uur Mindmap uploaden in Blackboard en inleveren in geprinte vorm en per e-mail
04.12.2013 12 uur Paper inleveren in geprinte vorm, per e-mail en via Ephorus

Aantal deelnemers

maximaal 30 studenten per semester