Studiegids

nl en

Deelname aan onderzoek

Vak
2013-2014

Studenten maken kennis met onderzoek binnen de eigen discipline op een van de volgende wijzen:

a. Studenten participeren in lopend onderzoek binnen het eigen instituut. Zij sluiten deelname aan
het onderzoek af met een verslag. Begeleiding geschiedt vanuit het desbetreffende instituut.
b. Studenten breiden, na overleg met de begeleidende docent, hun bachelorproject uit door extra
literatuuronderzoek of door extra dataverzameling.

Voor studenten psychologie kan, indien de student dat wenst, deelname aan het Honours
Research Bachelor Project hierin voorzien. Begeleiding geschiedt vanuit het desbetreffende
Instituut.